VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

02.11. Kaprizinga dama/Lukiškių aikštė/

 

Žurnalistas ir poetas Ipolitas Skridla

Liūdnomis akimis,

Paslaptingai rami,

Susimąsčius,

Lyg karžygio šaunaus,

Laukdama...

Savo žemišką grožį

Pridengus

Pilka aksomine

Skara...

Bet vienturtė šiandien,-

Ne svajoklė jauna,-

Ji - reikli, išranki,

Kaprizinga

Dama.

Ir karžygio ji lauks

Kilniadvasio,

Kuris liudytų

Laisvę, Teisybę ir

Drąsą.

O pati ji norėtų,-

Kad ją kuklią, santūrią

Regėtų.

Jai netinka puošeiviški

Rūbai,

Jai nereikia supiltų

Kalvų...

Jai norėtųsi laisve

Alsuoti

Ir gėrėtis gamtos

Žavumu.

Dar norėtųsi praeitį

Žilą

Išrašyti gėlynų

Žieduos

Ir palikti kartoms

Atminimą,-

Šį nuostabų kampelį

Gamtos.

Atgal