VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

01.08. Rūkas

Leopoldas Stanevičius

Mūsų istorija - lyg praraja bedugnė:

Ją dengia tirštas, storas gražus rūkas -

Tai užmaršties  tankusis griežtas tinklas.

Iš jo iškrinta, tiesa, ne visi -

Prie istorijos kai kas palinksta stalo,

Ir jie lyg piramidės laiką mūs skaičiuoja:

Vieni - Valkirijos, tamsos valdovai

Kiti - kaip šviečiantys už jų pečių žibintai.

Nuo piramidžių aukščio sklinda jų balsai,

Prarėždami miglas visų gadynių

Ir, susiliedami su kibirkštim mūs laiko,

Draugingom rankom užkuria mums laužus

Ir išminties žodžius, ir pasakas vis seka.

Jie - chorvedžiai istorijos balsingo choro,

Kuris mums skamba lyg lopšinės, skamba...

***

Karaliaus dvarely

Ir tėvo sodely

Lietus baltas lijo

Nuo vyšnios šakų.

 

Atjojo šauklelis -

Išjojo bernelis. -

Lietus juodas lijo

Tėvynės laukuos...

 

Parbėgo žirgelis,

Bet tuščias  balnelis..

Kas ašaras sesių

Nušluostys graudžias?..

Atgal