VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

11.18. Neskubėk

Birutė Silevičienė

Siūbuok su bokštais minareto,

Sūpuokis gluosnių šakomis.

Kaip debesys linguok iš lėto,

Su upėm plauk ir su mumis.

 

Palauk, pabūki, pasiplaikstyki,

Žilviti žalias, kaspinais.

Kaip aidas kalnuose skambėki

Tyliais, miglotais vakarais...

 

Tik neskubėk į jūrų tėkmę,

Į gilius plotus vandenų.

Palauk, paseksiu aš tau sakmę

Iš vasaros šiltų dienų...

 

Laike, pabūk ir neskubėki,

Žydėk nevystančiais žiedais.

Man debesėliais spinduliuoki

Pavasariais vidur žiemos!

Atgal