VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

11.18. Su laikmečio žyme

Jonas Laurinavičius

Nežinia,

Ką jūs čiulbėtumėte,

Ainiai mūs mielieji,

Jei atsidurtumėte

Mūsų vietoje?!

 

Visais laikais

Žmogus gyvent norėjo,

Auginti duoną ir vaikus.

Ir mokslų siekt,

Ir nebūt paskutinis.

 

Visais laikais

Kažkuo jis džiaugės

Ir liūdėjo,

Keiksnojo valdžią,

Darbdavius ir karčią dalią.

 

Ieškojo būdų,

Kaip įrengt pastogę,

Uždirbti pinigų,

Išlikti,

Sunkumus ištverti.

 

Ne mūs kaltė,

Kad būt laisvi

Mes negalėjom.

Žinojom: jei per daug

Ne vietoj išsižiosi,

Gali bemat

Gyvenimą sugriaut

Ir savo, ir vaikų.

 

Vieni norom,

Kiti su širdgėla

Bet duoklę laikmečiui

Mes atiduoti privalėjom.

 

Visais laikais

Mes buvome su Lietuva.

Tad prašome tave:

Atleisk, Tėvyne,

Už tai, kur klydome,

Nebausk per daug

Neklaužadų vaikų...

Kad ir kokie jie būtų,

Jie visad glaudės

Prie tavęs...

Atgal