VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

10.24. Laukų našlaitės

Birutė Silevičienė

Liūdi lauko našlaitėlė

Pagairėj viena.

Kas išspaudė ašarėlę,

Kokia neganda?..

 

Vario varpo duslus aidas

Dužo kalnuose.

Priešaušrio miglotas veidas

Alpo tamsose...

 

Ko dairais, gelsva ražiena,

Klykauji paukšte,

Jau ruduo laukais danginas,

Ir pilna aikštė

 

Medžių lapų pridraskytų

Kruvinos gėlos...

Lauki, kad kas pasakytų,

Kad rytys nustos...

 

Liūdi lauko našlaitėlė,

Akmuo pakelės.

Širdį taip stipriai sugėlė,

Kas paguost galės?..

 

Vien sužvarbę vėjai staugia,

Taškos lietumi...

Kas laukų našlaitės laukia –

Visi svetimi...

Atgal