VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

10.10. Su ilgesiu širdy.

Vis

Jonas Laurinavičius

Mama vis klausia

Ir klausia manęs

Pavenčiuos po smiltim

Gulėdama:

Ar  kas man neskauda,

Ar  pavalgyt pietų

Nepamiršau,

Ar negeriu?

---------------------

Kasdieną

Jai laiškus rašau.

 

Kol

Turi žinot,

Kada jau grįžt namolei

Su lagaminais,

Ilgesiu širdy,

Kol dar yra,

Kas laukia ir tave

Sapnuoja,

Kol dar langai

Lentom neužkalti.

 

Jau

Pavargusios dienos

Toliuos ištirpo,

Pavargusios rankos

Tik lazdą kilnoja,

Pavargusios lūpos

Be bučinio virpa,

Pavargusios akys

Rūkais ašaroja...

 

Gal?

Per visą dangų

Balta balta drobulė...

----------------------------------

Ką žinai,

Gal baltuos debesų pataluos

Balti angelėliai

Guli?!

 

Jūratei

Ritas per jūrą

Grįžulo ratai,

Tyška nutyška

Sidabro purslai.

Sėdi ant kranto

Vienplaukė Jūratė:

Kur tas Kastytis?

Kur taip vėlai?

----------------------------

Pasikinkęs čia

Eiklųjį vėją,

Jis su gintaru –

Nemirtinguoju! –

Grįžulo ratais

Pas ją atskubėjęs

Baltijos auksą

Pažerdams

Prie kojų.

 

Trys

Pirmas žodis –

Mama,

Antras žodis –

Gimtinė,

Trečias žodis –

Lietuva.

Aš sudėjau juos

Ir išėjo man:

Visas

Gyvenimas.

Atgal