VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.19. Nepraraskim kranto...

Jonas Laurinavičius

Senolė pušis –

Gražiai nutašyta – tampa

Nauju sienojum.

*

Paukščiai išskrenda

Palikę prisiminimui

Sugrįžimo giesmes.

*

Merkiasi naktis.

Iš jos akių pažyra

Tūkstančiai žvaigždžių.

*

Vorų tinkleliai

Nutiesė šilko kelią

Bobų vasarai.

*

Ei, ei, kur tu,

Gelbėjimo tarnyba?
Jūroj saulė skęsta!

*

O ką gautume,

Jeigu gėrį su blogiu

Sukryžmintume?

*

Potvyniai tvindo

Sodybas ir nuplukdo

Daugybę... šiukšlių.

*

Ech, kokios plačios

Tų  Septynių šienpjovių

Pievos per dangų.

*

Plaukime toli,

Ieškodami savęs, tik...

Nepraraskim kranto...

*

Gudruoli, niekas

Neapdraustas nuo paties

Kvailiausio žingsnio.

*

Šypsos kaip vaikas,

Įveikęs pirmąjį aukštį –

Namų slenkstį.

*

Melsk nesimeldęs:

Gražesnio rojaus nerasi,

Kaip Šioj pusėj.

*

Ar nusitęsė

Tavo vaikystės pėdos

Lig Paukščių tako?

*

Klaupiuos ant žemės,

Kurioj tėvas mokė art

Pirmąją vagą.

*

Vaikiškom kojom

Aš po savo gimtinę

Vis tebevaikštau.

*

-Kalvi, ei kalvi,

Gal tu suremontuotum

Grįžulo ratus?

----------

-Hm... Pabandyčiau,

Tik tu atneški man juos

Į mano kalvę.

*

Maloniausia rast

Gėrį ten, kur atrodė,

Kad jo nėra...

*

Valkata miega.

Tas pat – diena ar naktis.

Tik  valgyt noris.

*

Klok tvirtą pamatą,

Kad net kelių santvarkų

Paminklams tiktų!

*

Ne kryžius slėgė

Kristų Golgotos kely,

O mūs nuodėmės.

*

Pabiro žvaigždės.

Gal prakiuro Sietynas?

Nebesurinkt...

*

Ne varnoms vaikščiot

Per dangų nusitiesė

Paukščių takas.

*

Neužpūsk, vėjau,

Šv. ugnies: vaidilutė

Meilę sapnuoja.

*

Gali neskraidyt,

Strazde giesmininke, bet...

Negali nečiulbėt.

*

Ateina laikas,

Kai miršta ir numiršta

Nemirtingieji...

*

Keliuos – erelis,

Darbe – arklys, namie – žvėris.

O kur jis žmogus?

*

Suspindo saulė.

Dairaus: iš kur? Ogi...

Iš Dievo delno.

*

Būna – ir iškyla.

Ne sparnuotas, o tas, kur

Žemiau nusilenks.

*

Kalnus nuvertė.

Ką dabar jam pasakys

Aplinkosauga.

*

Saulės laikrodis

Ten, kur saulė nešviečia –

Nereikalingas.

*

Būkime budrūs:

Kai sliūkina nuodėmės,

Užsklęskim vartus.

*

Priekiniai žūsta,

O pergalės vėliavą

Kels atsilikę...

*

Nevargink, vėjau,

Senų medžių: jie gi

Iš skausmo girgžda.

*

Nutiesė lieptą.

Bet vis vien mokykis plaukt.

Nes jeigu nulūš...

*

Žilos mamulės

Žodinis testamentas:

-Sūnau, būk geras.

*

Gimtinėj ramu.

Tik kapinėse paukščiai

Requiem gieda.

*

Surasti save.

Tai ar reiškia sustoti?

Ne, vėl ieškoti.

*

Šviesa tunelio

Gale – įsižiūrėki,

Ar tai ne žvakė?

*

Toks pasakymas

„Po manęs – nors ir tvanas“ –

Šiurpina Nojų.

*

Nepastebėjau,

Kad blogio kanceliarijos

Mažintų etatus.

*

Po mūsų dangum

Angelai (ar girdite?) –

Lietuviškai kalba.

*

Degink rankraščius!

Nevaizduok protingesnį

Už N.Gogolį!

*

 

 

 

 

Atgal