VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.19. Pirmasis pasimatymas

Birutė Silevičienė

Jaunystės vėją pasigavęs

Skubu alėja, skubu...

Į savo pirmą pasimatymą

Su rožės žiedeliu rausvu.

 

Širdis džiaugsmingai stuksi,

Kiek jaudulio manyje!

Matau ją prie tilto stovinčią

Pavasario žiedų apsuptyje.

 

Tokia balta balta kaip obelėlė –

Skara išausta iš žiedų

Tu apsisiautusi pečius žvelgi

Į kirus, nardančius tarp bangų.

 

Einu ir nedrįstu prakalbinti...

Akimirkų žavių nenoriu sustabdyti...

Užteks mums laiko susipažinti

Ir  rožės žiedą jai įteikt...

 

Išgirdus mano žingsnius –

Rankas ištiesi ir tari:

-Dar pastovėkim minutėlę

Į kirus žvelkim iš arti...

 

-Matai, kokie darbštuoliai –

Kaip moka žaisti vandeny.

Smulkutę žuvį pasigavę –

Į erdvę kyla nešini.

 

Saulutė spindulių pažėrus pluoštą

Apšviečia Tave tartum nuotaką.

Ir ištiesiu aš rožę –

Sušildytą savajame delne.

 

Glaudi žiedelį nuraudusį –

Saulės spindulių dukra.

Tokia tyra kaip ašara –

Vaizduotėje sutelpi visa.

 

Aš negaliu ištiesti rankos,

Paglostyti kasas Tavas.

Matau, kaip bangos upėj rangos,

O mano svajos vejas jas...

 

Tave jau įpyniau į upės bangas,

Į saulės pluoštą spindulių.

Sujunkime savas svajas

Ir eikime gyvenimo keliu...

 

 

 

Atgal