VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

08.19. Norėjau būt

Vladislava Kursevičienė

Jaunystėje

Norėjau būt tokia,

Kaip ir visi,

Ir iš minios

Niekuo neišsiskirti.

Bet net tada

Aukščiausias leido man

Visus draugus suprast,

Ir skirtumus patirti.

 

Juk sakoma,

Kad netgi ir žuvis

Pasirenka sau tinkamą

Upelio gylį:

Upėtakiui šaltinio reik,

Tingiam karosui

Tinka dumblo štilis.

 

Taip ir žmogus.

Savo gyvenimą

Nors vienąkart gyvena:

Vienas kovojant

Nugali veržlias sroves,

O kits ir nuo mažiausio vėjo

Stena.

 

Mano angelui sargui

Gerasis mano Angele,

ištieski savo ranką

ir saugiai vesk mane

gyvenimo keliu.

Sustiprink dvasią man –

viltis te neišsenka,

kad sunkumus visus

tikrai įveikt galiu.

 

Šalia manęs stovėki,

ir aš tada pajusiu,

kokia esu stipri,

kai Tu esi šalia.

Tavo globojama

saugi visur aš būsiu,

mano tyra širdis

visiems bus atvira.

 

Dėkoju, mano Angele,

kad tėviškai globoji,

mane kasdien vis saugai

nuo priešų ir audrų.

Gyvenimo keliu

su Tavimi klajoju,

nes visad pasikliauju

aš Angelu savu.

 

Atgal