VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Tautos mokykla

12.01. Medžio ir žmogaus likimas

Vanda Vasiliauskienė

 

Gamta gyvena savo gyvenimo dėsniais. Ritmingai ir nenukrypstamai sukasi ratu nuo pavasario, vasaros, rudens iki žvarbios žiemos. Suksis tol, kol Žemės planeta suksis aplink Saulę. Skirtumas: medis žino, kad jo šakos vėl sulapos, sužaliuos. Bet viskas nuo pradžios iki pabaigos. Žmogui taip neduota. Žino savo gyvenimo keturmetį, bet nežino, kiek tai tęsis.

 pixabay.com nuotr.

Ruduo – brandus žmogaus gyvenimo tarpsnis. Juo reikia mokėti džiaugtis. Stipriausias veiklos metas. Menininkas spalis įvairiaspalviais dažais išmargino gamtą, medžių lapus. Žemė geltonuoja. Eglių ir pušų žaluma įsilieja į gelsvumą, rausvumą. Nuostabus gamtos peizažas!

Nuo tikrovės nepabėgsi: lapkritis nudraskė medžių lapus, paliko plikas šakas. Lietingas vėjas nuprausė lapus, paruošė amžinam sunykimui, laidodamas maišuose, konteineriuose.

Nevienadienis prie artimųjų susimąstymo Vėlinių naktį momentas. Viso gyvenimo mąstymas apie žmogaus trumpaamžiškumą. Krata savyje, žvilgsnis į save iš šalies: kas esu, koks esu, ką paliksiu po savęs ainiams.

Lapai šnara po kojomis, skundžiasi mūsų batų mindžiojami, paspardomi. Ar girdime šalia mūsų esančius, praradusius viltį, nerandančius peties, į kurį atsiremtų, nušvistų viltis, troškimas gyventi... „Plėšomės“ dėl prakeikto karjerizmo, tuščios žemiškos praeinančios garbės, stumdomės prie valstybės lovio...  Dėl valstybių vienos kitai neapykantos, gobšumo svetimos žemės krenta karuose kaip lapai žmonės, krenta dėl žiaurumo rankų, iš nevilties savo rankomis pasirašo nuosprendį širdies ir išbraukia save iš gyvenimo rutinos...

Atėjo metas Lietuvos, visos tautos antrajam Atgimimui. Atgimėme kaip laisva valstybė. Atėjo metas dvasiniam Atgimimui.

Bažnyčia ir tikintieji švenčia Trakų švč. Motinėlės Marijos jubiliejų. Jos globai pavesta Lietuva. Tik Ji mus laimino ir išvedė iš tamsių labirintų į šviesą. Dievo Patikėtinė. Joje, Jos švelnios meilės globoje, atgimsta mūsų sužvarbusios sielos ir fizinė jėga eiti Dievo paskirtu keliu, ištverti ir įveikti piktas šėtoniškas jėgas.

Čia pat antrasis Lietuvos, tautos Atgimimas.

Atgal