VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

03.01.Švietimo įstatymo pataisa atvers kelią įvairesnėms neformaliojo švietimo mokykloms

Nuo rugsėjo ilgalaikes ir kryptingas kelerių metų  neformaliojo švietimo programas lygiais pagrindais galės teikti ne tik muzikos, meno, sporto mokyklos, bet ir kalbų, informacinių technologijų, STEAM (gamtamokslinio, inžinerinio, matematinio ir menų ugdymo) mokyklos. Tokia galimybė atsirado Vyriausybei pritarus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui išplėsti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų tinklą.

„Seniai išaugome iš to, kad pakaktų vien tradicinių meno ir sporto mokyklų, kuriose vaikai gali gauti kryptingą ir ilgalaikį vienos ar kitos srities ugdymą. Toks pagilintas neformalusis vaikų švietimas po pamokų, papildantis bendrojo ugdymo mokyklų programas, gali veikti ir kitose svarbiose bei vaikams, jaunimui įdomiose srityse. Tikimės, kad nemažai tokių programų pasiūlys ir šiemet atsiversiantys septyni STEAM centrai“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Ši Švietimo įstatymo pataisa sudarytų vienodas galimybes formalųjį ugdymą papildančio ugdymo programas įgyvendinti visiems švietimo teikėjams, nediskriminuojant jų pagal savininką, teisinę formą ar mokyklos pavadinimą. Šioms programoms taip pat bus skiriamos mokymo lėšos iš valstybės biudžeto. Mokymo lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti skiriamos visoms savivaldybėms, atsižvelgiant į mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas savivaldybėse, skaičių. Šias lėšas savivaldybės paskirsto formalųjį švietimą papildančias programas įgyvendinančioms įstaigoms pagal savo nustatytus kriterijus.

Ši Švietimo įstatymo pataisa įsigaliotų nuo rugsėjo. Švietimo įstatymo pataisą dar turėtų patvirtinti Seimas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki rugsėjo atnaujins bendruosius iš savivaldybės ar valstybės lėšų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijus.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos – ilgalaikės programos, kurios sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius, suteikia mokiniui papildomų dalykinių kompetencijų. Šiuo metu meno, muzikos ir sporto mokyklose vykdomos 5 krypčių formalųjį ugdymą papildančios programos – muzikos, dailės, teatro, šokio ir sporto.


 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

Atgal