VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

06.12. Gerumas neturi amžiaus

Danguolė Čepienė 

 

Amžini dalykai dar vis nemokami, neperkami ir neparduodami – tai meilė, gailestingumas, tikėjimas, viltis, gyvenimas ir mirtis. Tarp jų į būties aukštumas kyla ir žmogaus gerumas, dosnumas, atjauta - dalykai,neturintys kainos, tačiau brandinantys vaisių, kurio žmogus čia, žemėje, dažnai nesuspėja pamatyti. Mylinti širdis investuoja save į pasiaukojimo aruodą, kuris vadinamas – savanoryste. Sergančios žemės fone gerai matomas šis neįkainojamas turtas, brangiausias, niekada nenuvertėsiantis indėlis. Savanorių altruizmasliejasi tarsi nesenkanti šaltinio versmė, besijungianti į nematomą upę, kuri apjuosia visą pasiligojusią planetą. Jautri, atvira, dovanojanti save širdis, neieško naudos, pelno ar atlygio  -  ji laisva, drąsi – ji neturi amžiaus. Pergalė jos vainikas.  

Savanorio apibrėžimas teigia, kad juo gali būti bet kokio amžiaus, rasės, išsilavinimo ar tautos žmogus, aukojantis savo laiką, žinias, patirtį, energiją naudingam darbui už kurį negauna piniginio atlygio. Savanorystė – altruistinė pagalba kitiems. Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui kelių valandųligonio slauga, arba didesnės apimties, kai skiriama pusę dienos savo laisvalaikio kelis kartus per savaitę arba kasdien. Tokią veiklą skatina visos šalys ir valstybės, remia įvairūs pasaulio bei Europos fondai. Viename ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte sėkmingai dalyvaujairLietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus nariai. Jiems talkina LSBTrakų, Ukmergės skyriai bei kitų organizacijų atstovai. Projektas skirtas dirbantiems ir nedirbantiems žmonėms (perkopusiems 54 metų ribą ir vyresniems, bet dar nesulaukusiems pensinio amžiaus) norintiems organizuoti savanorišką veiklą ir dalyvauti joje. Projektas vadinasi ,,54+ metų asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje“. Jo tikslassukurti palankias sąlygas vyresnio amžiaus asmenims spręsti socialinius ir pilietinius klausimus, skatinti domėjimąsi visuomenės gyvenimu, ugdyti bendruosius gebėjimus, įgūdžius, galimybes integruotis į darbo rinką, jungtis į savanoriškas veiklas.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius į projektą įtraukė 5 Vilniaus apskrities  savivaldybes. Po 32 asmenis iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Elektrėnų bei Ukmergės rajonų. Iš viso 160 žmonių nuo 55 metų iki senatvės pensinio amžiaus. Projekto trukmė 18 mėnesių. Įdomu tai, kad koronovirusas COVID-19 nesutrikdė projekto veiklos. Žmonės nepabūgo ir daugelis jų tęsė savanorystę, teikdami reikalingą pagalbą vyresniems asmenims, senjorams.

Į projektą įsigungė ne tik savanoriauti pasiryžę asmenys, bet ir savanorius priimančios organizacijos: Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus, Trakų, Ukmergės skyriai. Iki pandemijos paskelbimo visiems dalyviams vyko individualios konsultacijos, mentorystės mokymai. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, rūpindamasis vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimu arba išlikimu darbo rinkoje, rengė bendrųjų gebėjimų, o taip pat socialiniųbei pilietiniųgebėjimų ugdymo užsiėmimus. Projekto dalyviams skyrė 40 valandų anglų kalbos mokymo pamokų A lygiui įtvirtinti, tiek pat valandų anglų kalbos B lygiui tobulinti. Rengiami skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir verslumo užsiėmimai. Švietėjiška projekto veikla atskleidė vyresnių darbingo amžiaus asmenų neišnaudotus gabumus, pamirštus talentus. Savanorių savivertė, jų motyvacija dalyvauti visuomenės gyvenime netruko atsiskleisti pandemijos metu. Dalis projekto dalyvių toliau savanoriavo, keisdami visuomenės ir darbdavių požiūrį į nepelnytai pamirštus darbingus vyresnius asmenis.

Tikime, kad jų savanorystė pasitarnavo vargstantiems ir pagalbos reikalingiems žmonėms. Gyvenimas parodė, kad vyresnių asmenų įtraukimas į darbo rinką praturtina darbo kolektyvą, naudingas įstaigai ir visuomenei. Be darbo paliktas darbingas žmogus – nuostolis tautai ir jos ekonomikai – tvirtina projekto vykdytojai. Ilga darbo pertrauka, ne tik gilina socialinę atskirtį, bet ir išbraukia žmogų iš visuomenės. Todėl projekto užduotis - skatinti vyresnio darbingo amžiaus asmenis jungtis į savanorių gretas. Sunki pandemijos patirtis parodė, kad savanorystė padėjo ne vienam žmogui įprasminti save, socialines ir asmenines kompetencijas, gyvenimo ir darbo patirtį perduoti kitiems. Daugelis projekto savanorių pamilo tokį altruistinės pagalbos būdą, atrado save ir ketina toliau minti gerumo takus į kitų žmonių širdis.

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Atgal