VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

06.07. Teisingumo ministras E.Jankevičius: reikia užtaisyti ES piliečių teisių apsaugos spragas

“Šiuo metu Europos Sąjunga (ES), kaip ir visas pasaulis susiduria su pandemijos grėsme, tačiau tai negali nustelbti poreikio ginti tokius esminius principus, kaip ES piliečių saugumas, – pažymėjo Lietuvos teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, dalyvaudamas ES teisingumo ministrų vaizdo konferencijoje, kurios vienas pagrindinių klausimų – ES piliečių ekstradicijos problemos. – Lietuva sveikina pradėtą diskusiją dėl ES piliečių ekstradicijos į trečiąsias, ypač, kai tokie persekiojimo veiksmai gali būti grindžiami politiniais motyvais”.

Ministro E. Jankevičiaus nuomone, netoleruotina, jeigu ES ar tarptautinis teisinės pagalbos ir bendradarbiavimo mechanizmas būtų panaudojamas, suvaržant ar pažeidžiant Bendrijos piliečių teises. Lietuva palaikytų Europos Komisijos ar Tarybos iniciatyvas, leisiančias suformuoti vienodą požiūrį į šią teisinę situaciją – poreikį tinkamai įvertinti galimas grėsmes ir operatyviai duoti deramą atsaką.

ES piliečių ekstradicijos klausimą dar praėjusiais metais iškėlė Lietuvos teisingumo ministerija po to, kai Rusija pradėjo politinį Sausio 13-oios byloje dalyvavusių ir savo konstitucinę pareigą atlikusių tyrėjų, prokurorų ir teisėjų persekiojimą. Vasario mėnesį vykusiame ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime ministras E. Jankevičius atkreipė dėmesį, kad reikia įvertinti tarptautinius įsipareigojimus ir pašalinti ES teisės aktų spragas, dėl kurių kyla pavojus Bendrijos piliečių saugumui.

Vaizdo konferencijos diskusijoje teisingumo ministras E. Jankevičius pabrėžė, kad Lietuva palaikytų idėją, jog Eurojustas ir Europos teisminis tinklas įvertintų, kaip praktikoje valstybės narės reaguoja į įvairius trečiųjų šalių ekstradicijos prašymus dėl ES piliečių. “Mūsų manymu, tokia analizė galėtų tapti geru pagrindu Europos Komisijai toliau aiškintis šią situaciją ir prireikus pateikti atitinkamus teisėkūros pasiūlymus. Lietuva palaikytų ir sisteminę Europos arešto procedūros peržiūrą”. Ministras pažymėjo, kad ši iniciatyva neturi baigtis tik diskusijomis. Reikalingi konkretūs sprendimai, kaip apsaugoti ES piliečius.

Ministro teigimu, valstybės narės gali skirtingai vertinti kylančias grėsmes ir ne visos yra susidūrusios su panašiomis problemomis. “Tačiau jau yra pavyzdžių, liudijančių, kad ES piliečių teisių apsaugos sistema turi spragų. Ir dėlto labai laukiame vieningo ES požiūrio”.

 

Atgal