VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

05.18. Odė ministrui Aurelijui Verygai ir jo medikams (Pagal Homero „Odisėją“)

Jonas Laurinavičius,

Žurnalistas

O, Mūza, pagarbinki vyrą, ministrą Verygą! –

Kai mūsų tėvynę pandemija staigiai ištiko

Istorinę misiją atlikti jam atiteko –

Pagelbėti šalį nuo viruso – priešo atakų.

Sutelkęs didžiulę kariuomenę medikų savo,

Veryga didvyriškai frontan kaipmat išžygiavo.

Visi pirštinėti, chalatais baltais ir su med. kaukėm,

Kokių tas bjaurybė nei matė, nei laukė...

Raudonosios linijos raizgo apraizgo tėvynę,

Ak, Dieve, kaip ten pavojinga, pačioj priešakinėj...

Laikykis, Veryga! Nei žingsnio atgal, nė per sprindį,

Te medikai mūsų tarytumei deimantai spindi.

Te mato pasaulis didvyriškų medikų būrį –

Bebaimių, ryžtingų – mūs kraštas turėjo ir turi...

-Veryga! Veryga! – kiekvienas tą pavardę žino –

Nuo Baltijos jūros lig dzūkų Ūlos ir pušynų.

Gal kur jis ir klysta, klaidų šiek tiek daro,

Be jų juk nebūna nė vieno pasaulyje karo!

Mes tikim: Veryga ir medikai grįšią namo nepalūžę,

Kaip grįžo kariai mūs kadaise po Žalgirio mūšio.

Sėkmės jums, sėkmės, o ministre Veryga mielasis,

Laikykitės su respiratoriais broliai ir sesės,

O mums karantinas, ką sakote, tą mes ir darom

Dėl viruso sėdim namuos, dienąnakt užsidarę...

 

O, Mūza, pagarbinki vyrą, ministrą Verygą!

 

Atgal