VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

12.4. Patobulintas 2020 metų biudžeto projektas – palankesnis kultūros sričiai

Vyriausybė apsvarstė visuomenės, Prezidentūros, Seimo bei valstybės institucijų ir asociacijų pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų įstatymo projekto. Seimui teikiamame patobulintame 2020 m. biudžeto projekte numatyta reikšmingiau didinti atlyginimus kultūros ir meno darbuotojams, taip pat skirti papildomą finansavimą kitiems kultūros srities būtiniems poreikiams.

Pagal patobulintą biudžeto projektą kultūros srities darbuotojų atlyginimai nuo 2020 m. sausio 1 d. vidutiniškai augs 10 proc. Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams papildomai didinti skiriama 6,4 mln. eurų, palyginti su pirminiu biudžeto projektu. Taip pat papildomai, lyginant su pirminiu biudžeto projektu, 1,12 mln. eurų didinamas Kultūros ministerijos pavaldžių įstaigų bazinių poreikių finansavimas.

Ankstesniame 2020 m. biudžeto įstatymo projekte, kuriam spalio mėnesį pritarė Vyriausybė, kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams didinti buvo numatyta skirti 7,7 mln. eurų. Patobulintame biudžeto projekte ši suma didėja beveik dvigubai – bendra didėjimo suma siekia 14,1 mln. eurų. Tai sudarys sąlygas vidutiniškai 10 proc. didinti atlyginimus Kultūros ministerijai ir kitoms ministerijoms pavaldžių įstaigų kultūros ir meno darbuotojams. Tam, kad tiek pat didėtų savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai, Seimui priėmus biudžeto įstatymą, bus kreiptasi į savivaldybių vadovus, prašant solidariai prisidėti prie atlyginimų didinimo 3 proc. Nacionalinio biudžeto projekte numatytos lėšos savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus leistų didinti 7 proc. Apie bendrą susitarimą valstybei ir savivaldai kartu didinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus preliminariai tartasi lapkričio pradžioje Kaune vykusiame kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko susitikime su šalies savivaldybių merais.

Patobulintame kitų metų biudžeto projekte taip pat numatyta papildomai skirti 300 tūkst. eurų bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti. Mokinio kultūros paso projekto tęstinumui užtikrinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numato skirti 4,5 mln. eurų.

Atgal