VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

12.01. Projektas „Pažinkime ir saugokime Lietuvos gamtą. Neries vingiais“

Leonarda Misevič 

Lietuvos skautų sąjungos tunto „Valdovų rūmai“ vyr. sesė

Visus  2019 metus  skautų tunto „Valdovų rūmai“ Vytauto Didžiojo draugovės skautai Vilniaus "Žaros" gimnazijoje  kartu  su Vilniaus rajono „Aušros“ gimnazijos ir Vilniaus miesto Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namų moksleiviais vykdė projektą „Pažinkime ir saugokime Lietuvos gamtą. Neries vingiais". Šį projektą paskatino organizuoti globalinis klimato atšilimas.  Mums, skautams, didelė garbė prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Vykdydami šį projektą, žiemą skautai stebėjo, kokie paukščiai žiemojo mūsų gamtinėje zonoje, su tėvais pagamino lesyklėles ir padėjo paukščiams ištverti sunkiausias žiemos negandas. Pavasarį stebėjo atskrendančius į Lietuvą paukščius, gamino jiems inkilėlius, surengė paukščių grįžimo šventę.

Visi bendruomenės nariai įsitraukė į atliekų surinkimo, rūšiavimo ir tvarkymo darbus. Kaip ir anksčiau, tunto „Valdovų rūmai“ skautai tvarkė Neries pakrantes. „Žaros“ gimnazijos mokiniai tvarkė Vilnios upės pakrantę, Pavilnių regioninio parko teritoriją, darniai bendradarbiavo su Naujosios Vilnios gyventojais.

Į akciją „Kamštelių vajus" įsitraukė visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, tėvai ir aptarnaujantis personalas. Prieš dešimt metų  skautų tuntas „Valdovų rūmai“ rinko metalinius kamštelius ir iš jų gamino riterių šarvus, su kuriais vaidino Vytauto Didžiojo riterius per Žalgirio mūšio metines, Kaziuko mugės eisenoje, Žalgirio mūšio lauke Lenkijoje.

Organizavome gamtos žinių viktoriną „Lietuvos upės“, skaitovų konkursą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Dalyvaudami konkursuose, išvykose, ekskursijose mokiniai sužinojo naujų mokslininkų nustatytų faktų ir atradimų. Mokiniai dabar žino, kad fitoremediacija - tai pigiausias būdas dirvožemio valymui.

Pavasarį ir rudenį mokiniai turėjo galimybę lankytis Vilniaus Universiteto botanikos sode, Kairėnuose. Ten susipažino su mūsų krašto gamtos paveldo objektais, palygino pavasario, vasaros ir rudens gamtos reiškinius, gėrėjosi jų grožiu skirtingais metų laikais.

Surengėme ekskursiją į Kauną. Aplankėme Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspoziciją, zoologijos sodą. Ši kelionė suteikė daug žinių apie patį mokslininką, jo norą dirbti Lietuvai, globoti, puoselėti ir mylėti gamtą.

Vilniaus Universiteto Botanikos sode

Rinkome metalinius kamštelius ir iš jų gaminome riterių šarvus

Pasiruošę vykti į Kauną

Skautai keliavo ir grožėjosi Neries pakrantėmis, Vilnios upės vingiais. Lankėmės Respublikiniame jaunųjų gamtininkų centre, kuris turi sukaupęs daug informacinės medžiagos, eksponatų apie Lietuvos gamtą, organizuoja edukacines programas. Šie renginiai skirti vienam tikslui - pažinti savo šalies gamtą, žmonių troškimui išsaugoti ją.Jeigu mokiniai išmoks pažinti savo šalies gamtą, jie norės ją saugoti.

Vilniaus „Žaros“ gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už  projekto „Pažinkime ir saugokime Lietuvos gamtą. Neries vingiais“ dalinį finansavimą.

Atgal