VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

10.27.Lietuvos partizano Antano Kraujelio–Siaubūno laidotuvės Vilniuje

Raimundas Kaminskas

2019-10-26 Vilniuje  atsisveikinome su paskutiniu ginkluotoje kovoje    kovojusiu Lietuvos partizanu Antanu Kraujeliu–Siaubūnu (1928-1965).  

A. Kraujelis-Siaubūnas į mišką kovoti prieš sovietų okupantus išėjo 1948 metais, partizanavo Aukštaitijoje. 1951 m. A. Kraujelis tapo Vytauto apygardos Žėručio rajono štabo Žvalgybos skyriaus viršininku. Ši pareigybė įpareigojo rinkti žinias apie SSRS okupacinio režimo kolaborantus: NKVD-MGB informatorius, sovietinius pareigūnus, komunistų partijos,  komjaunimo aktyvistus ir kitus prieš partizanus bei prieš Lietuvos gyventojus priešiškas veikas vykdžiusius asmenis.

 

1965 m. kovo 17 d. rytą KGB pareigūnams ir SSRS kariuomenei pavyko apsupti sodybą, kur slapstėsi A. Kraujelis-Siaubūnas. Susišaudymo metu jis buvo sužeistas, negalėdamas prasiveržti, A. Kraujelis-Siaubūnas pasirinko įprastą partizanams išeitį – ne pasidavė, o nusišovė.
1997 m. gruodžio 22 d. A. Kraujeliui (po mirties) pripažintas kario savanorio statusas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu Nr. 72 už pasiaukojimą ir ištvermę ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. LR Krašto apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 10 d. įsakymu jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, o 2010 m. kovo 18 d. LR Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. P-272 jis buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

 

Atgal