VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

10.10.Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Kreipimasis Dėl Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietų nustatymo

Kaunas, 2019-10-09

Gerbiamas Prezidente, Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems partizanams, visuomeninių organizacijų nariams bei didžiajai daliai Lietuvos piliečių išlieka rūpestis, kur užkasti 1944 – 1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai. Dėl to labai apsidžiaugėme Jūsų pareikštu noru inicijuoti partizano Juozo Lukšos – Daumanto palaikų paieškas.

Informuojame, kad 2018-09-11 dėl partizanų palaikų paieškų kreipėmės į Generalinę prokuratūrą ir VSD, taip pat kreipimasis buvo nusiųstas LR Prezidentei, Seimo pirmininkui ir premjerui. Kreipimesi akcentavome, kad iki šiol nerasti  daugumos partizanų vadų, kaip antai, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos posėdyje priimtos Deklaracijos signatarų,  LLKS Tarybos narių Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto Gužo-Kardo, Juozo Šibailos-Merainio, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Petro Bartkaus-Žadgailo palaikai. Taip pat nerasti legendinių partizanų Juozo Lukšos – Daumanto ir  kitų žymių partizanų palaikai. Prašėme, kad LR Generalinėje prokuratūroje būtų pradėtas tyrimas dėl partizanų vadų palaikų suradimo, prašėme, kad šiuose tyrimuose talkintų VSD.

Deja, Generalinės prokuratūros atsakymas  nuvylė, atsakyme nurodyta, kad asmenų palaikų buvimo vietos nustatymas, jeigu tai nėra susiję su baudžiamuoju persekiojimu dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų, nėra Lietuvos respublikos prokuratūros kompetencijoje, nurodė, kad tai yra LGGRTC kompetencijoje. LR Generalinės prokuratūros nuomone, partizanų žudymas nėra nusikalstama veika. Kodėl tada Lietuvos teismai, įskaitant LR Konstitucinio teismo labai išsamų nutarimą teigia, kad partizanų žudymas priskirtinas genocido nusikaltimams ir šiems nusikaltimams negalioja senatis. Tai nebuvo paprasta įrodyti ES teismams, bet 2019 m. kovo 12 d. jau ir Europos Žmogaus Teisių Teismas Strasbūre paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu. Taip įvyko todėl, kad Lietuvos partizanai buvo įvardinti ne kaip politinė grupė, o kaip nacionalinė grupė, kovojusi prieš tautos naikinimą. Kodėl ką Lietuva sugebėjo įrodyti minėtam teismui Strasbūre, negali įrodyti savo pačios valstybės Generalinei prokuratūrai?

Lukšos Daumanto nužudymas buvo nusikalstama veika, taip pat nusikalstama veika – jo palaikų slėpimas. Dėl to Generalinė prokuratūra turėtų ne tik tirti J. Lukšos – Daumanto nužudymo, bet ir jo palaikų paslėpimo aplinkybes. Tai reikia inicijuoti.

Žinoma, kad LSSR KGB sistemoje viso sovietmečio laikotarpyje visada bent keli aukščiausi vadai žinodavo, kur yra užkasti partizanų vadų palaikai. Turbūt realiausias kelias būtų gauti žinias iš buvusio LSSR KGB pirmininko pavaduotojo, generolo Henriko Vaigausko (g. 1928 m.), kuris pirmininko pavaduotojo pareigose išdirbo apie 20 metų, taip pat yra buvęs Kauno m. KGB viršininku. Minėtas KGB generolas tiesiogiai atsakingas už kun. Sigito Tamkevičiaus, kun. Alfonso Svarinsko, ses. Nijolės Sadūnaitės ir daugelio kitų disidentų įkalinimą.

 

Gal bent dabar pavyktų jo paprašyti, kad nurodytų kur užkasti partizanų vadų kūnai, žinoma, tik Generalinė prokuratūra turėtų tuo rimtai užsiimti. Galimai dar yra daugiau gyvų buvusių LSSR KGB pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų, tai ir juos būtinai reikėtų apklausti. Taip pat reikėtų apklausti J. Lukšos – Daumanto žūties metu 1951 m.  dirbusius visus Kauno miesto ir rajono KGB pareigūnus, bei vėlesniu metu dirbusius Kauno miesto ir rajono KGB viršininkus.

Generalinė prokuratūra 2018 m. raštu visą atsakomybę už partizanų palaikų paiešką nukreipė į LGGRTC. Tačiau LGGRTC neturi teisės apklausti buvusių KGB pareigūnų, kurie žino partizanų užkasimo vietas. Dėl to, be Generalinės prokuratūros ir VSD bendradarbiavimo, galimybė rasti J. Lukšos – Daumanto palaikus lygi beveik nuliui. Tas pats galioja ir ieškant kitų Lietuvos partizanų vadų palaikų. Kaip sunku rasti partizanų palaikus, liudija tas faktas, kad tik po beveik 30 metų, pavyko sužinoti, kad užkastų partizanų palaikų yra Našlaičių kapinėse, Vilniuje, kur atlikus tyrimus buvo rasti A. Ramanausko – Vanago palaikai.

Dėl to manome, kad labai savalaikė, Jūsų gerb. Prezidente iniciatyva dėl J. Lukšos – Daumanto palaikų paieškos. Pirmas žingsnis būtų žengtas, jei Generalinėje prokuratūroje būtų iškelta byla dėl J. Lukšos – Daumanto nužudymo ir jo palaikų paslėpimo. Tuomet apklausus LSSR KGB vadovus ir Kauno m. KGB darbuotojus, surinkus kitų liudininkų medžiagą ženkliai padidėtų tikimybė rasti J. Lukšos – Daumanto palaikus. Taip pat reikėtų kreiptis į visuomenę, gal atsirastų žinančių, kur po atpažinimo procedūrų, vykdytų Kauno miesto ir Kauno rajono miestelių KGB būstinėse, buvo išvežami ir užkasami nužudytų partizanų palaikai.

Ženklus postūmis partizanų palaikų paieškoms būtų tyrimo grupės, sudarytos iš Generalinės prokuratūros prokurorų, VSD ir LGGRTC specialistų sudarymas. Šiai grupei pradėjus J. Lukšos – Daumanto palaikų paieškas, lygiagrečiai būtų galima pradėti ir kitų Lietuvos partizanų vadų palaikų paieškas.

Pridedama: Visuomeninių organizacijų 2018-09-11 kreipimasis dėl Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietų; LR Generalinės prokuratūros 2018-09-21 atsakymas į visuomeninių organizacijų kreipimąsi.

 

Dr. Raimundas KAMINSKAS                         

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

 Romas ŽEMAITIS                                        

Vyčio kryžiaus ordino kavalierius,   Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas

 

Algirdas PETRUSEVIČIUS                             

Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius

Atgal