VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

NATO Oro pajėgų vadavietės vadas dėkoja Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms už bendradarbiavimą

NATO Oro pajėgų vadavietės (NATO AIRCOM) vadas generolas Jeffrey L. Harrigian, susisiekęs telefonu su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadu pulkininku Dainiumi Guzu, padėkojo Lietuvos karinėms oro pajėgoms už sėkmingą bendradarbiavimą, aptarė ateities perspektyvas. 

 

 Gen. Jeffrey L. Harrigian pasveikino LK KOP vadą plk. Dainių Guzą su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų įkūrimo 100-čiu ir paprašė perduoti  jo sveikinimą ir visiems  Lietuvos karinių oro pajėgų kariams.

 

Generolas taip pat  padėkojo Lietuvai už indėlį prisidedant prie šių metų liepą pirmą kartą Baltijos regione vykusių  tarptautinių oro gynybos pratybų „Rapid forge"  („Spartus atsakas"). Taip pat gen. Jeffrey L. Harrigian padėkojo LK KOP vadui už puikiai suorganizuotą tarptautinę konferenciją „Oro galios įtaka ir galimas indėlis į Baltijos jūros regiono gynybą", kurioje dalyvavo jo deleguotas pavaduotojas mobilizacijai gen. maj. John B. Williams. Gen. maj. John B. Williams dalyvavo ne tik konferencijoje, bet ir aviacijos šventėje „Sakalo sparnai 2019", kuri vyko LK KOP Aviacijos bazėje Šiauliuose.

 

Plk. D. Guzo  kvietimu NATO Oro pajėgų vadavietės  vadas gen. Jeffrey L. Harrigian atvyks į Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose vyksiančią NATO  oro policijos misijos pasikeitimo ceremoniją, kurią planuojama surengto rugsėjo 3 dieną.  Šiuo metu  NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse budinčius Vengrijos, Ispanijos ir Jungtinės karalystės karinių oro pajėgų karius keis kontingentai iš Belgijos, Danijos ir Čekijos.  Vizito metu  Šiauliuose NATO oro pajėgų vadas su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadu aptars Baltijos regiono valdymo ir pranešimų centrų bendradarbiavimą, integruotos oro gynybos planus.

 

Savo ruožtu  plk. D. Guzas padėkojo gen. Jeffrey L. Harrigian už nuoseklias Jungtinių Amerikos Valstijų  karinių oro pajėgų ir NATO oro pajėgų vadavietės pastangas, stiprinant Lietuvos ir regiono oro erdvės saugumą.

Atgal