VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

02 08. Komercinė paslaptis ir konfidenciali informaciją nėra tas pats

Komentarą parengė GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė

Turbūt dažnam tenka susidurti su reikalavimais saugoti komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją, esate supažindinami, kokia informacija laikytina komercine paslaptimi ir konfidencialia. Tačiau ar žinote, kad komercinė paslaptis ir konfidenciali informaciją nėra tas pats arba kad vien sudarius konfidencialumo susitarimą savaime nėra draudžiama dirbti konkurencinėje bendrovėje ar užsiimti konkurencine veikla?

Skirtumus tarp komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos, kokią informaciją galime laikyti komercine paslaptimi, kada kyla teisinė pareiga atsakyti už konfidencialios informacijos panaudojimą praėjusį penktadienį, vasario 5 dieną, aiškino net septynių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija.

Pagrindiniai reikalavimai komercinei paslapčiai yra trys: slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pakartodamas ankstesnę savo praktiką, nurodė, jog informacija, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, turi atitikti tris esminius reikalavimus. Ji turi būti slapta, vertinga ir saugoma. Slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius.

Taigi tam, kad informacija sudarytų komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji būtų tik slapta – tokios informacijos turėtojas turi turėti verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir kita, pažymėjo kasacinis teismas. Informacijos saugojimui turi būti dedamos protingos pastangos, tačiau jos slaptumo užtikrinimo poreikio laipsnis neturėtų būti suabsoliutintas.

Atgal