VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

01 22. VRM skatina plėsti ir stiprinti saugios kaimynystės veiklas

Lietuvos visuomenės aktyvumas nusikaltimų prevencijos srityse pastaraisiais metais nuolat didėja. Siekdama skatinti saugios kaimynystės bendruomenių veiklas ir jų plėtrą, Vidaus reikalų ministerija (VRM) atliko tokių bendruomenių kūrimosi poreikių analizę, taip pat išleido praktinį leidinį – „Saugios kaimynystės vadovą“. 

„VRM sudaryta tarpžinybinė darbo grupė išanalizavo Lietuvoje veikiančių saugumui užtikrinti skirtų bendruomenių veiklą – jų patirtį, veiklos rezultatus, gerosios praktikos pavyzdžius, taip pat inicijavo gyventojų nuomonės apie saugios kaimynystės įgyvendinimo galimybes tyrimą. Duomenys rodo, kad gyventojai yra pakankamai aktyvūs, išties yra poreikis ir potencialas saugios kaimynystės veikloms“, –sako vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius.  

Viceministro teigimu, šiuo metu daugelyje bendruomenių saugios kaimynystės veikla sėkmingai vykdoma remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais ir jau veikiančiais mechanizmais – šalia gyvenantys žmonės buriasi bendriems tikslams ir kartu su policijos bei savivaldybės atstovais ieško būdų kurti saugesnę savo gyvenamąją aplinką.

Remiantis gyventojų ir policijos pareigūnų apklausos duomenimis, už saugios aplinkos kūrimą atsakingiausia save laiko pati bendruomenė, tačiau šiame procese taip pat labai svarbus yra policijos ir savivaldos indėlis, kuris turėtų būti dar tikslingesnis ir atitinkantis gyventojų poreikius.

„Siekiant platinti esamą gerąją praktiką bei informuoti apie jau veikiantį veiklos mechanizmą, Vidaus reikalų ministerija kartu su Saugios kaimynystės grupių asociacija išleido „Saugios kaimynystės vadovą“. Šis leidinys iniciatyviems saugios kaimynystės vykdytojams padės pradėti naujas veiklas, o jau vykdantiems – jas sustiprinti ir praplėsti“, – pažymi viceministras A. Norkevičius.  

Bendruomenių ir savivaldybių atstovams bei policijos pareigūnams skirtame leidinyje pateikiama informacija apie saugios kaimynystės poreikį ir naudą, aprašoma, kaip įsteigti saugios kaimynystės grupę, kaip stebėti aplinką, kaip į veiklas įtraukti daugiau kaimynų ir kt. Leidinyje taip pat pateikiami patarimai, kaip užkirsti kelią nusikaltimams, kaip ir kam pranešti apie juos, kaip įvertinti aplinkos saugumą, kokias techninės apsaugos priemones naudoti, aprašomi gerosios praktikos pavyzdžiai Lietuvoje.

Atgal