VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

05.30. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio konferencija Kaune

Vaidotas Jakubonis,

Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Vilniaus skyriaus narys

2017 m. gegužės 20 d. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kauno skyriaus iniciatyva surengta konferencija ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjų aktualumas XXI amžiaus Lietuvoje“.

Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis Kauno Arkikatedroje bazilikoje, po kurių konferencijos dalyviai aplankė vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklą, esantį šalia Kauno kunigų seminarijos. Vėliau konferencija tęsėsi Kauno miesto savivaldybės salėje. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio veteranas Vytautas Uogelė pradėjo renginį Bronės Staskonytės eilėraščiu „O Vyskupe Valančiau!“ Įžanginę kalbą pasakė Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Povilas Dievaitis. Muzikinę programą atliko Kauno kapela „Šaltinis“ (vadovas Rimantas Vaičikonis).

 Blaivystės sąjūdžio nariai prie vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo Kaune

Pranešimą „Vyskupo M. Valančiaus kova už blaivią Lietuvą ir šiandiena“ skaitė garsus sovietmečio kovotojas už žmogaus teises kunigas Robertas Grigas. Gydytojos Gitanos Ramanavičienės pranešimo tema buvo „Alkoholinis vaisiaus sindromas – kas tai?“ Mosėdžio mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Virginos Jonkuvienės, ilgametės Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Centro valdybos narės iš Mosėdžio, pranešimas „Mums reikia atsigręžti į M. Valančių ir eiti jo pramintu taku“. Mosėdžio vidurinėje mokykloje Virgina Jonkuvienė turi subūrusi valančiukų sąjūdžio grupę ir rudenį sueis 20 metų jos nuostabiai veiklai ugdant jaunąją kartą. Pabaigoje savo pranešimo ji paminėjo, kad šių metų rudenį Mosėdyje bus organizuojamas Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio valančiukų sąjūdžio grupės veiklos 20–metis. Pačiame Mosėdyje prie bažnyčios nuo 1985 m. jau veikė blaivininkų grupelė, vadovaujama Valio Viršilo. Mokytoja Virgina pakvietė konferencijos dalyvius atvykti rudenį į Mosėdį, valančiukų sąjūdžio grupės veiklos 20–metį.

Konferenciją užbaigė Kauno blaivystės sąjūdžio pirmininkas Povilas Dievaitis pranešimu „Tikėjimas: jei neturi darbų, jis savyje miręs (Jok 2, 14- 17)“. Pranešimas buvo skirtas pristatyti sielovadinę veiklą Vokietijos „HELP CENTER“, kurios įkūrėjas yra Richardas Štraubė ir tame centre sveiksta 15–25 metų jaunuoliai, turintys įvairių priklausomybių (alkoholio, narkotikų, lošimo ir kitų).

Konferencijoje nutarta toliau tęsti bendradarbiavimą tarp skyrių, keistis idėjomis ir padėti vieni kitiems.

 

Atgal