VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

04 18. Rusena vilties kibirkštėlė ...

Viešas kreipimasis įteiktas Seimui ir Kalbos komisijai

Praėjusį šeštadienį (2016 m. balandžio 16 d.) „Lietuvos aide“ bei Lietuvos aktualijų portale Slaptai.lt paskelbtas Viešas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimą, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, spaudos ir knygų leidėjus nelietuviškų tikrinių vardų viešosios vartosenos klausimu pirmadienį (balandžio 18 d.) įteiktas Seimui ir Kalbos komisijai su keturių visuomeninių organizacijų – Lietuvos kultūros kongreso tarybos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Sambūrio „Patirtis“ ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos bendru lydraščiu.

Lydraštyje paaiškinama, kad Viešame kreipimesi „glaustai išdėstyti spaudoje ne kartą aptarti žinomų kalbininkų, teisininkų, mokslo ir kultūros veikėjų argumentai, tvirtai įrodantys, kad būtina neatidėliojant taisyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK)  1997 m. birželio 19 d. 60-ojo nutarimo „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 5-tą punktą „Dėl kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartosenos“, nes jis šiurkščiai pažeidžia  valstybinės lietuvių kalbos vartotojų teisę gauti visą viešą informaciją taisyklinga bendrine lietuvių kalba ir yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucija“.

Primenamas sektinas Latvijos pavyzdys ir klausiama: „Negi Lietuvos Respublika mažiau atsakinga už kitos baltų kalbos likimą? Negi mūsų valdžiai nerūpi lietuvių kalbos savitumo išsaugojimas ir valstybinės lietuvių kalbos vartotojų interesai?“

Toliau lydraštyje rašoma: „ Iš esmės Viešame kreipimesi kartojamas Lietuvos visuomenės prašymas ir siūlymas, kurie pirmą kartą buvo išsakyti jau prieš 16 metų, kai savaitraštis „Dienovidis“ 2000 m. vasario 25 d. paskelbė 158 piliečių pasirašytą pirmąjį viešą laišką Kalbos komisijai tuo reikalu. Po to dar ne kartą viešai kreiptasi į Seimą, Kalbos komisiją. Siųsti ne tik oficialūs raštai, bet ir mokslinių konferencijų rezoliucijos, nepriklausomų teisininkų išvada, deja, veltui.

Būtume dėkingi, jeigu Seimas, svarstydamas su valstybine lietuvių kalba susijusių įstatymų projektus, atsižvelgtų į visas minėtas aplinkybes ir Viešame kreipimesi išdėstytus argumentus. Prašome Seimo Pirmininkės, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto parlamentinės kontrolės tvarka priminti Kalbos komisijai jos pareigą objektyviai vertinti diskusijoje išsakomus argumentus, įsiklausyti į teisėtus valstybinės lietuvių kalbos vartotojų reikalavimus.

Rusena vilties kibirkštėlė, kad Kalbos komisija šį kartą taip pat bus savikritiška ir objektyvi, pagaliau išgirs teisėtą lietuvių kalbos vartotojų prašymą ir atitinkamai pataisys jų interesus pažeidžiantį VLKK 1997 m. 60-ojo nutarimo 5-tą punktą”.

LA informacija

 

Atgal