VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

04 08. Dėl 2016 03 05 straipsnio apie Lietuvos Sąjūdžio XV suvažiavimą

Lietuvos Respublikos Seimo narys Rytas Kupčinskas

Norėčiau atkreipti „Lietuvos aido“ skaitytojų dėmesį į kai kuriuos neatitinkančius tikrovės teiginius Ričardo Simonaičio rašinyje apie Lietuvos Sąjūdžio XV suvažiavimą. Gana plačiai aprašant šį Lietuvos sąjūdininkų forumą stengiamasi neminėti arba savaip interpretuoti šio suvažiavimo eigą, tam tikrais momentais nekorektišką pirmininkaujančių elgesį, apie ką buvo rašyta Vilniaus skyriaus pirmininko Leono Kerosieriaus straipsnyje „Lietuvos aide“ „Replika po balsavimo“.

Sąjūdžio veiklos paletė pakankamai plati, daugelis R. Simonaičio rašinyje išdėstytų temų yra aktualios mūsų visuomenei. Tačiau rašant apie mano pasisakymą, kuris buvo pirmininkaujančių nutrauktas man kalbant apie didžiausius mūsų skaudulius, taip pat ir apie Kauno savivaldybės užvaldymą, opozicijos ignoravimą bei dabartinio vadovo, susijusio su verslu Rusijoje, vienvaldystę. Tai kelia didžiulę grėsmę demokratijai ir mūsų valstybingumui ne tik Kaune, bet ir visoje valstybėje. Nesileisdamas į ilgokus aptarimus norėčiau paneigti ir reikalauju, kad tai padarytų autorius viešai šiuos žodžius: „<...> pats save pristatė naujuoju kandidatu į Lietuvos Sąjūdžio pirmininkus.“ Sutikau kandidatuoti į Sąjūdžio pirmininkus, priimdamas Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus ir Biržų skyrių pasiūlymą. Tenka apgailestauti, kad pirmininkaujantys, pažeidžiant demokratijos principus, neleido paremti mano kandidatūros, o už Vidmanto Žiliaus kandidatūrą pasisakė prof. Vytautas Landsbergis. Neatitinka tikrovės teiginys, kad „Kėdainių skyriaus pirmininkė Irena Leškienė sukritikavo Ryto Kupčinsko veiklą Lietuvos Sąjūdyje.“

Manau, kad dviejų kandidatų iškėlimas ir dalyvavimas rinkimuose atitinka demokratijos principus ir prisideda prie nuomonių įvairovės bei sutelktos Sąjūdžio veiklos. Tikiuosi, kad naujai išrinkta Sąjūdžio vadovybė atsižvelgs į kritines pastabas ir padarys tinkamas išvadas telkiant Lietuvos žmones aktyviai veiklai stiprinant Lietuvos valstybingumo ir teisingumo siekius.

Atgal