VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

04 08. Kandidato į Sąjūdžio pirmininkus iškėlimas ir jo kalba

Hab. dr. Kazimieras Garšva

Apie kandidato į Sąjūdžio pirmininkus iškėlimą geriausiai žino Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai, dalyvavę paskutiniuose tarybos posėdžiuose ir XV Sąjūdžio suvažiavime. Patikslinu R. Simonaičio straipsnio teiginius tuo klausimu (LA 2016-03-05, Nr. 49, 50, 51 p.).

Po R. Batūros pranešimo pagal suvažiavimo „programą“ kalbėjo Seimo narys, LS tarybos narys R. Kupčinskas, I. Leškienė, K. Garšva, R. Kaminskas, J. Burokas, V. Landsbergis, R. Kupčinskas negalėjo pasakyti „daug nuogąstavimų dėl Sąjūdžio veiklos“, nes mūsų kalboms buvo skirta tik po 5 minutes. Užsiminęs apie Kauno savivaldybės problemas, pirmininkaujančių R. Kupčinskas buvo nutraukinėjamas. Tuo labiau jis negalėjo išsamiai prisistatyti kaip kandidatas į Sąjūdžio pirmininkus. Visiškai neteisinga rašyti, kad jis „pats save pristatė naujuoju kandidatu“. Į kandidatus ne jis pats išsikėlė per suvažiavimą, o tai padarė Biržų, Vilniaus Sąjūdžio skyriai daugiau kaip prieš mėnesį (tai nurodyta ir per a. a. tarybos nario P. Rutkausko laidotuves). Paskutiniame tarybos posėdyje tam neprieštaravo ir Sąjūdžio taryba, paskutiniame Sąjūdžio tarybos posėdyje daugiau kandidatūrų nebuvo siūlyta.

I.Leškienė ne „sukritikavo R. Kupčinsko veiklą“ (jokių pagrįstų argumentų ji tuo klausimu nepateikė), bet nežinia kieno vardu „prašė savo kandidatūrą atsiimti“. Taip ji įžeidė šimtus sąjūdininkų, kurie iškėlė R. Kupčinsko kandidatūrą tam, kad jis Sąjūdį suvienytų ir gelbėtų jo veiklą. Argumentus pusė Sąjūdžio tarybos narių nurodė trijuose raštuose Sąjūdžio tarybos pirmininkui, bet jis savo kalboje apie tai nutylėjo , o kitiems neleido ta tema kalbėti. Dauguma sąjūdininkų apie tikrą padėtį Sąjūdžio taryboje nieko nežino.

Pristatyti naują kandidatą į Sąjūdžio pirmininkus ir už jį agituoti buvo leista tik Sąjūdžio Garbės pirmininkui V. Landsbergiui, kuris neretai eina ir Sąjūdžio pirmininko pareigas. Vilniaus skyriaus pirmininkui L. Kerosieriui, kuris turėjo pristatyti R. Kupčinsko kandidatūrą, suvažiavimo pirmininkai A. Tučkus bei D. Valančiauskas nesuteikė žodžio,  neleisdami prieiti prie mikrofono.  Dėl Sąjūdžio pirmininko rinkimų, dėl suvažiavimo delegatų sąrašų sudarymo  gausių pažeidimų daug sąjūdininkų yra pasipiktinę ir reikalauja šaukti neeilinį suvažiavimą.

Atgal