VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

03 10. Tado Daugirdo veiklos tęsėjai

Birutė Silevičienė

Vasario 27 d. Tėvynės pažinimo draugijos nariai rinkosi į konferenciją Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje (Pilies g.40, Vilniuje).

Įžanginį žodį tarė Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Mikulytė, pasidžiaugusi gausiai susirinkusiu TPD būriu ir svečiais.

TPD veiklos apžvalga sutapo su Tado Daugirdo 164-ųjų gimimo metinių paminėjimu.

T.Daugirdas buvo nuoseklus mokslininkas, sistemingai tvarkė medžiagą, rašė tyrinėjimų dienoraščius ir juos iliustravo. Registravo kultūros paminklus. Tyrinėjo kapinynus, piliakalnius ir kitus istorinius paminklus įvairiose Lietuvos vietovėse. 

2006 m. Tėvynės pažinimo draugija įsteigė Tado Daugirdo premiją, skiriamą už nuopelnus puoselėjant tautos paveldą.

TPD valdybos pirmininkas  dr.Jonas Rekešius kalbėjo apie Tautotyros šviesuolius:

Apolonija Girdžiūnienė – TPD rėmėja, rašyti pradėjo būdama 72 metų. Rašė beveik į kiekvieną „Gimtinės“ laikraštį, čia išspausdintas 61 jos kraštotyrinis straipsnis. Vėliau, nustojus leisti „Gimtinės“ laikraštį, rašė ir teberašo į „Tautotyros metraštį“, „Tėvynės aidą“, „Žemaičių saulutę“. Surinkusi daug medžiagos apie Lieplaukę, Plungę, Žemaitijos žmones, įvykius ir kt. 2013 m. A.Girdžiūnienė įstojo į Plungės kraštotyrininkų klubą „Pilaitė“. Šis klubas 2014 m. gegužės 13 d. organizavo jos kraštotyrinių darbų parodą Plungės viešojoje bibliotekoje. Šiuo metu jos surinkta medžiaga ir prisiminimais susidomėjo Telšių „Alkos“ muziejus.

Janina Ivoškaitė (g.1926 05 11) – istorikė, mokytoja. Ilgą laiką dirbo Telšių vidurinėse mokyklose, Vilniuje – Respublikiniame mokytojų tobulinimosi institute, žydų (dabar  Šolom Aleichemo) mokykloje. Į pensiją išėjo 2005 m. Būdama 80-ties, įsigijo kompiuterį, išmoko juo dirbti. Tuomet pradėjo rašyti atsiminimus, pradėjo domėtis genealogija ir gimtinės (Smilgių k. Kaišiadorių r.) istorija. Per kelerius metus surinko daug archyvinės medžiagos, aptiko neskelbtų dokumentų. Labai šviesios atminties, geraširdė ir geranoriška moteris.

Visas jos gyvenimas susijęs su kraštotyra nuo Juodupės kapinyno, Plinijos piliakalnio archeologinių kasinėjimų (vad.Vitas Valatka) iki teisėjavimo respublikiniuose jaunųjų turistų sąskrydžiuose – vertindavo kraštotyrinę medžiagą. Turi ir respublikinių , ir Sąjunginių apdovanojimų (padėkų, garbės raštų). Apdovanota LR Seimo Kultūros, mokslo ir švietimo komiteto padėka (2013). Jos straipsniai publikuojami kiekviename TM, atsiminimais naudojasi Kaišiadorių muziejininkai įvairiems leidiniams, ypač daug prisiminimų rasime O.Lukoševičiaus knygoje „Palomenės istorija: XX amžius“. Gyva trijų Lietuvos istorijos etapų liudininkė.

Albinas Petrulis – ką tik aktyviai įsijungė į TPD veiklą. Lituanistas, buvęs mokyklų direktorius, pavaduotojas. Kuria eiles (Emilijos Pliaterytės progimnazijos himnas, Gražiškių vidurinės mokyklos Gražiškių daina „Tarp sodžių šilelių“), dalyvauja E.Pliaterytės atminimo draugijos veikloje, Gražiškiečių klubo Vilniuje prezidentas (2007 m.), 1957 m. buvo įkūręs Gražiškiečių  studentų klubą.

Sodininkas ir daržininkas – sode auga 14 obelų, yra du šiltnamiai. Nuo vaikystės groja lūpine armonikėle (jau girdėjome). Rašė įvairiems laikraščiams, „Versmės“ leidyklos rengiamam „Gražiškių valsčiui“, redagavo keletą knygų.

Janina Jankauskienė – ilgametė Telšių atstovybės vadovė, puiki renginių organizatorė. Telšių skyrius – vienas iš aktyviausiai veikiančių draugijoje.  Nuolat rengia prasmingus ir turiningus renginius, kursus, parodas: „Skarelių akcija“, prijuosčių, senų nuotraukų ir kitų daiktų istorijos papasakotos jaukiose vakaronėse virsta neeiliniais tautotyrininkų renginiais. Skyrius dalyvauja įvairiose akcijose ir projektuose „Tautos dvasios beieškant“, „Naudinga kišenė“ (autobusų stotyje palikti perskaitytas knygas), buvusių kaimų gyventojų šventės ir kt. Kasmet pristato naują „Tautotyros metraščio“ tomą. Išleidusi keletą savo kūrybos knygų.

Birutė Silevičienė – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, valdybos narė, Vilniaus skyriaus vadovė. „Mir“ literatūrinio būrelio narė, Tarptautinio rašytojų ir publicistų susivienijimo „Gildijos“ būrelio „Vingis“ pavaduotoja, poetė, rašytoja, vertėja. Iš rusų kalbos verčia LKRS autorių kūrybą ir kt. būrelių narių prozą, eilėraščius. Birutė išleido 20 autorinių knygų: 9 prozos ir 3 publicistikos, 1 romaną, eilėraščių – 7. Ruošiamos spaudai 3 vertimų knygos: „Kelionių vėjais“, „Žodžiai gydo sielą“, „Draugystės aukuro šviesa“.

Už kūrybinę veiklą yra apdovanota Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos padėka, premija 2007 06 08. 2007 m. pripažinta metų žmogumi, 2004 m. suteiktas Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės vardas, 2014 06 14 suteiktas nusipelniusios rašytojos vardas. Apdovanota diplomais, padėkomis, garbės raštais,  tautinėmis juostomis.

Didelė kūrybos dalis skirta gimtajam Anykščių kraštui. Bendradarbiauja su laikraščiu „Lietuvos aidas“,  jame aprašo visus TPD renginius, ypač vilniečių, knygų pristatymus ir kt. Šis laikraštis 2013 12 28 Birutę įvardijo kaip gražiausių atsiminimų autorę.

Birutė mėgsta siuvinėti, megzti, šeimininkauti.

Irena Vyšniauskaitė-Šuminienė – pedagogė, žurnalistė, Tėvynės pažinimo, Lietuvos žurnalistų draugijos,  Vilniaus mokytojų literatų draugijos „Spindulys“ narė. Nuo 1963 m. dirbo pedagoginį darbą, 1976 m. Vilniaus universitete  įgijo žurnalistės specialybę, dirbo radijo laidų redaktore, Vilniaus universiteto Istorijos fakultete Žurnalistikos katedroje, „Buities“ žurnalo skyriaus redaktore, 1994-1998 m. – Lietuvos ypatingajame archyve, o 1998-2000 m. – Lietuvos gyventojų genocido  ir rezistencijos tyrimų centre. Pastaruoju metu aktyviai įsijungusi į TPD veiklą, yra „Tautotyros metraščio“ rėmėja ir talkininkė. Talentinga žurnalistė, reikli lietuvių kalbos žodžiui. Visada suranda įdomių temų, įdomių žmonių istorijų straipsniams ir knygoms.  Tapo (paveikslai buvo eksponuoti „Panerių tunelio“ pristatymo metu), kuria eiles, neeilinė mezgėja, gėlininkė, keliautoja (kasmet aplanko bent po dvi šalis). Kartu su vyru savo rankomis  pasistatė namą. Irena yra draugiška, atvira, nuoširdi ir rūpestinga.

Janina Zvonkuvienė – klaipėdietė, žurnalistė, kolektyvinio TPD nario – Prigimtinės kultūros mylėtojų klubo “Jorutalės” vadovė.

Šios konferencijos metu Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Mikulytė buvo apdovanota padėka už Tautotyros metraščių ruošimą spaudai ir darbą TPD veikloje.

Birutė Silevičienė apdovanota padėka už aktyvų  dalyvavimą TPD renginiuose ir nuolatinę TPD veiklos sklaidą respublikos spaudoje, už gimtojo Anykščių krašto atspindžius kūryboje bei tėviškės istorijai skirtas autorines knygas.

Irena Vyšniauskaitė-Šuminienė taip pat buvo apdovanota Padėka.

Tadas Daugirdas yra sakęs: „Gerai yra svetimas šalis pažinti, o savoji – tai jau priedermė“.

TPD nariai ir svečiai dėkojo už gražų, turiningą susitikimą skyriaus pirmininkei B.Mikulytei,  TPD valdybos pirmininkui dr.Jonui Rekešiui, TP garbės pirmininkui  dr. Kaziui Račkauskui.

Diskusijos tęsėsi prie kavos puodelio. Nutarta tęsti tolimesnę „Tautotyros metraščio“ leidybą.

Atgal