VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

03 10. Kaziuko mugė 2016-aisiais

Ričardas Simonaitis

Ne pirmi metai vyksta šventinė Kaziuko mugė. Malonu pastebėti, kad vis daugiau ir daugiau joje dalyvauja Lietuvos amatininkų. Kaip ir visada stebina šių žmonių išradingumas. Stebuklingais meniniais kūriniais tampa figūros, padaromos iš beržo šakelių, iš balandžių plunksnelių, o jau žolininkų rankose bet kokia žolelė tampa nepaprasto grožio verbomis. Labai daug gražių puokščių meistrai padaro ir iš paprasto klevo ar beržo medienos. Moterys alpsta nuo jų grožio ir pinigėlius moka beveik nesiderėdamos. Tai reiškia, kad žmonių gyvenimas tikrai gerėja.

Skautai iš LJKS. Foto Zbignevo Misevič

Mugėje dalyvavo ir daug skautų, t.y. jaunimas iš skautų tunto “Valdovų rūmai”. Vien tik skautų vadovė Leonarda Misevič padarė net keturis nuostabiausius briedžius ir arkliukus. Šventės dalyviai negalėjo atsigrožėti jų tobulai išlenktomis linijomis, nors visa tai padaryta tik iš beržo šakelių. Svečius suviliojo ir jos auginti ekologiški česnakai bei svogūnai. Jie nuo prekystalio dingo po kelių valandų. Džiaugėsi pirkėjai, džiaugėsi ir pardavėjai, šiuo atveju skautai. Labai malonią staigmeną svečiams pateikė taip vadinamą skautišką žaidimą - loteriją. Joje visi bilietukai buvo pagaminti pačių skautukų, tačiau nebuvo nei vieno tuščio. Kas panoro žaisti, tai laimėjo vasaros stovyklą, pėsčiųjų žygį į miškus, įvairias skautiškas keliones. Šiais metais skautų jaunimas ruošiasi važiuoti į Lenkiją, į Žalgirio mūšio lauką, kur galės stebėti tikras riteriškas kautynes su kryžiuočių ordino riteriais.

Norisi ir pasigirti. Artėjančių Žalgirio mūšio 600-jų jubiliejinių metų proga skautai kartu su Lietuvos Karališkosios Bajorų Sąjungos bajorais įgyvendino seniai brandintą svajonę – šalia karaliaus Jogailos biusto pastatyti ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto biustą. Smagu, kad mums tai pavyko. Dabar visi atvažiavę į Žalgirio mūšio lauko muziejų galės gėrėtis, pamatę dviejų pusbrolių, dviejų karalių, dviejų lietuvių išminties dėka buvo nugalėtas kryžiuočių ordinas.

Nuotraukose matot vaikus skautus, kurie patys gamino šarvus ir su kuriais dalyvavo Žalgirio mūšyje ir kaip taisyklė, jau visada įveikia kryžiuočius.

Šarvus pagaminti vaikams padėjo ir skautė sesė Rima Jankūnienė. Čia jos indėlis buvo didžiulis.

 

Foto sesės Julianos

O žiūrovų mugėje tikrai netrūko. Vieni atvyko praleisti laisvadienius, kiti nusipirkti kermošiaus, treti paragauti žemaitiško kastinio ar nuostabaus skonio sūrių, kuriuos pagamino žemaičiai iš Salantų. Prekybininkai, kurie atvyko iš visos Lietuvos, pirkėjais labai džiaugėsi ir likdavo patenkinti, jog dauguma pirko net nesiderėdami. Visiems tai kėlė malonią šventišką nuotaiką. Malonus bendravimas tarp pirkėjų ir pardavėjų galbūt tapo įmanomu tik todėl, kad Lietuva tapo laisva nuo buvusių pavergėjų. Atsiradus demokratiškiems santykiams, žmonės pradėjo branginti kitų žmonių darbus.

Mugės metu vyko ir šventinė dalyvių eisena. Čia buvo princesių, karalaičių su karalaitėmis, šarvuotų riterių ir daug kitokių personažų. Įdomiausia buvo tai, kad nebuvo išgėrusių. Net keista, kad nesimatė girtų. Gal Lietuva jau prablaivėjo? Dieve, gal avarijų bus mažiau, mažiau bus sužeistų ir užmuštų.

Rengėjams reikia sakyti ačiū už nuostabiai surengtą Kaziuko mugę 2016-aisiais metais.

Atgal