VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

02 20. Dėl visuotinio mokytojų streiko nuo 2016 m. vasario 22 d.

Carizmo priespaudos metais, kai į Lietuvą rašytinį lietuvišką žodį gabeno knygnešiai, ir tada lietuviško rašto lietuvius mokė mokytojai.

Nuo 1941-ųjų tremtinių ešelonai su daugybe mokytojų dundėjo į Rytus: gulaguose, kalėjimuose mokytojai buvo niekinami, žudomi, verčiami dirbti sunkiausius darbus. Jų kaltė buvo ta, kad Lietuvos vaikus mokė skaityti, rašyti, mylėti Dievą ir savo Tėvynę.

Nuo pat Sąjūdžio pradžios mokytojai ir jų mokiniai dalyvavo šio judėjimo veikloje. Vėliau didžiavosi atkurta Nepriklausomybe, o iškilus pavojui, stojo jos ginti. Prie Parlamento, televizijos bokšto, radijo ir televizijos komiteto, kitų svarbių objektų, jie stovėjo gyvoje barikadoje ir buvo pasirengę aukotis dėl Lietuvos Nepriklausomybės.

Pastaraisiais metais mokytojai renkasi prie Švietimo ir mokslo ministerijos, Parlamento bei Vyriausybės ir skanduoja – DUONOS!

Neapsikentę tuščių pažadų, šių metų vasario 15 dieną prie Vyriausybės susirinkę mokytojai tarė: nuo šių metų vasario 22 dienos – STREIKAS.

REIKALAUJAME valdžios institucijas vykdyti mokytojų reikalavimus.

Dėkojame Jums, GERBIAMIEJI MOKYTOJAI, UŽ TARNYSTĘ LIETUVAI, ir visiškai pritariame Jūsų reikalavimams. Nuoširdžiai linkime, kad Jūsų lūkesčiai išsipildytų.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Socialinės ir ekonomikos grupės pirmininkė R. Jakučiūnienė

Tarybos narė A. Markūnienė

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,  R. Jakučiūnienė +370 675 94107

el. p. vilnius@sajudis.com, www.sajudis.com

Atgal