VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Sportas

Pranciškui Eigminui atminti

Memorialinis turnyras Lietuvos SAMBO patriarchui bei pradininkui doc. dr. Pranciškui Eigminui atminti

Remigijus Naužemys

VU SSC docentas, socialinių mokslų daktaras

2010 m. gruodžio 11 d. Vilniuje VRM kultūros pramogų ir sporto komplekso patalpose vyko ketvirtasis tradicinis memorialinis tarptautinis jaunių SAMBO turnyras žymiam imtynininkui, daugkartiniam Lietuvos čempionui, sporto meistrui, ilgamečiam Lietuvos SAMBO federacijos prezidentui, tarptautinės SAMBO federacijos (FIAS) generaliniam sekretoriui, Europos SAMBO federacijos viceprezidentui, Lietuvos Neolimpinių sporto šakų prezidentui, didžiuliam SAMBO sporto puoselėtojui, docentui, ekonomikos mokslų daktarui Pranciškui Eigminui atminti.

Į šios garsios asmenybės vardo atminimo turnyrą susirinko per 100 jaunųjų SAMBO mėgėjų iš Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Slovėnijos, Estijos, Vokietijos ir iš Lietuvos miestų bei miestelių: Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Rokiškio, Ukmergės, Molėtų ir Lentvario.

Turnyro atidarymo ceremonijoje dalyvavo FIAS generalinis sekretorius Nikolajus Lencas, varžybas stebėjo nemažai garsių, garbių svečių ir gražus būrys velionio giminių bei P. Eigmino mokinių, kurie jo dėka tapo Lietuvos čempionais, sporto meistrais.

Varžybų atidarymo ceremonijoje sveikinimo žodį taręs KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas sportininkams linkėjo gražių bei gero lygio dvikovų, o šio renginio iniciatoriams bei rengėjams – tęsti šią kilnią tradiciją, kasmet rengti analogiškus turnyrus šio garbaus SAMBO patriarcho garbei bei šviesiam jo atminimui.

Pranciškus Eigminas (1936-2006) - ne eilinė asmenybė, o be galo energingas, darbštus, taurus žmogus, gimęs būti lyderiu įvairiose gyvenimo srityse: sporte, moksle bei kitoje darbinėje veikloje. Todėl ir jo gyvenimo kelias buvo spalvingas, įdomus bei reikšmingas. Jis gimė 1936-09-14 Rokiškio rajono Bajorų kaime. Baigęs Obelių vidurinę mokyklą, studijas tęsė VU Ekonomikos fakultete. Po kelerių metų studijų įgijęs ekonomisto specialybę, įsidarbino VU prorektoriumi ūkio reikalams. Šiose atsakingose pareigose Pranciškus išdirbo per 27 metus. Savo darbinę veiklą jis sėkmingai derino ir su mokslais aspirantūroje (dabar doktorantūra), parašė mokslinį darbą ir apgynė daktaro disertaciją bei tapo ekonomikos mokslų daktaru, vėliau docentu.

Pranciškus Eigminas

Sportinė veikla ir geriausi sporto pasiekimai.P. Eigminas imtynėmis susidomėjo mokydamasis VU pirmame kurse. Gražiai bei tvirtai motinėlės gamtos surėdytas jaunuolis (ūgis - 190 cm, svoris - 100 kg), įvaldęs sudėtingą veiksmų techniką, greitai tapo Lietuvos laisvųjų imtynių čempionu, sporto meistru bei 8 kartus Lietuvos SAMBO pussunkio bei sunkaus svorio čempionu, sporto meistru. Jis ne tik pats aktyviai sportavo, bet ir treniravo jaunuosius studentus, mokė SAMBO paslapčių bei rengė juos atsakingiems startams, įvairaus rango varžyboms. Išugdė per 15 sporto meistrų bei daugelio įvairių varžybų, čempionatų bei tarptautinių turnyrų nugalėtojų ir prizininkų. Jam buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos trenerio vardas bei tarptautinė varžybų teisėjo kategorija. Beveik 40 metų – iki paskutinės gyvenimo akimirkos – P. Eigminas vadovavo Lietuvos SAMBO federacijai. Daug ryžto, sumanumo, energijos ir tolerancijos jam reikėjo, kad Lietuvos SAMBO federacija būtų pakylėta į aukštesnį lygmenį – taptų savarankiška ir būtų priimta į FIAS kaip visateisė narė. Pranciškus buvo neeilinių gebėjimų žmogus. Todėl neatsitiktinai jis net tris kadencijas ėjo labai atsakingas FIAS generalinio sekretoriaus pareigas. Taip pat daugelį metų (1991-2004 m.) jis buvo ir Europos SAMBO federacijos viceprezidentu, generaliniu sekretoriumi.

Pranciškus Eigminas visais įmanomais būdais bei priemonėmis stengėsi, kad SAMBO sportas Lietuvoje būtų aukšto lygio, kad jaunimas, ypač studentija, pamėgtų šią įdomią imtynių rūšį, siektų aukštų rezultatų ir garsintų Lietuvą toli už jos ribų. Nemažai dėmesio jis skyrė SAMBO imtynių populiarinimui ir Vilniaus universitete. Jo dėka, talkinant VU SSC vadovui prof. Jankauskui, 2000 metais buvo paklotas naujas imtynių kilimas ir sudarytos galimybės VU studentams mokytis SAMBO imtynių paslapčių, kad jie galėtų sėkmingai atstovauti savo Alma Mater įvairaus lygio varžybose. Neatsitiktinai VU imtynininkai, tiek vaikinai, tiek merginos, dalyvaudami įvairaus lygio varžybose, ypač kasmetiniuose Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatuose, komandinėje įskaitoje bei individualiai dažnai iškovoja aukštas vietas – tampa nugalėtojais arba prizininkais. 2010-ji metai taip pat buvo ne išimtis. Šio gražaus memorialinio turnyro išvakarėse VU SAMBO imtynininkai, tarsi atsidėkodami buvusiam savo gerajam globėjui bei mecenatui, Lietuvos aukštųjų mokyklų SAMBO čempionate vyrų grupėje - komandinėje įskaitoje - iškovojo pirmąją vietą ir buvo apdovanoti didžiąja taure.

Pranciškus buvo ne tik geras sportininkas, treneris, mokslininkas, strategas, puikus organizatorius, bet ir labai raštingas žmogus. Jo plunksnai SAMBO imtynių tematika priklauso nemažai straipsnių, mokymo priemonių, knygų, monografijų. Svarbiausios iš jų: „Savigynos imtynių ABC“, „Pirmieji SAMBO žingsniai“, „Mokykimės SAMBO“ (Lietuvių anglų ir rusų kalbomis).

Šio iškilaus žmogaus nuveikti darbai – sportinėje, mokslinėje, darbinėje veikloje - neabejotinai byloja, kad jis įnešė didžiulį indėlį, populiarinant SAMBO sportą Lietuvoje bei paliko ryškius pėdsakus Lietuvos SAMBO imtynių istorijoje.

Turnyro dvikovas atidžiai stebi buvę Pranciškaus Eigmino auklėtiniai, sporto meistrai ir čempionai

Apibendrindami šiai iškiliai asmenybei skirtą šį 2010 metų memorialinį turnyrą, galime drąsiai teigti, kad šį tradicinį renginį Lietuvos SAMBO federacijos Prezidento, biomedicinos mokslų daktaro Eduardo Rudo, jo pirmojo pavaduotojo viceprezidento doc. dr. Lino Obcarsko, visuomeninio aktyvo bei rėmėjų dėka pavyko surengti be priekaištų. Varžytuvės buvo gero lygio tiek meistriškumo, tiek ir organizacine prasme.

Kaip ir pernykščiame analogiškame turnyre, šiais metais taip pat daugiausiai įvairios spalvos medalių pelnė Lietuvos jaunieji stipruoliai.

Pagal svorių kategorijas nugalėtojais tapo: merginų grupėje: 56 kg.- A.Michailova (Lietuva, Vilnius), 64 kg - V. Guzaitė (Lietuva, Rokiškis), +64 kg - M. Blažaitytė (Lietuva, Jurbarkas); vaikinų grupėje: 48 kg – R.Vebeer (Olandija), 52 kg – G. Kolka (Lietuva, Alytus), 57 kg – M.Česiulis (Lietuva, Vilnius), 60 kg – K. Aukštuolis (Lietuva, Ukmergė), 62 kg – A. Bondarovas (Lietuva, Vilnius), 68 kg – B.Dzhimbinov(Rusija), 74 kg – A. Šmigelskis (Lietuva, Vilnius), 82 kg – G. Seničkin (Rusija), 90 kg – M. Ševčenkovas (Lietuva, Vilnius).

Po varžybų Lietuvos SAMBO federacijos prezidentas dr. E.Rudas, analizuodamas turnyro eigą bei kitas aktualijas, kalbėjo: „Norėčiau padėkoti visiems šios sporto šakos gerbėjams, prisidėjusiems prie šio renginio. Tai buvo viena iš paskutiniųjų repeticijų prieš 2011 metų Pasaulio SAMBO čempionatą, kuris, kaip žinia, vyks Vilniuje.“

***

Lietuvos SAMBO federacijos prezidentas dr. E.Rudas naudodamasis proga sveikina su šventėmis ir linki: „Ištikimiems „Lietuvos Aido“ skaitytojams bei nuostabiajam jo vadovui vyr. redaktoriui Algirdui Pilveliui, o taip pat ir visiems Lietuvos SAMBO imtynių mėgėjams, kolegoms ir bendraminčiams nuoširdžiai linkiu linksmų Kalėdų ir gerų, gražių bei laimingų Naujųjų metų.“

Tado Šimkaus nuotraukos

Atgal