VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Sportas

2022.09.17. Morkus Bruzgys – trijų skyrių steigėjas

Algimantas Bruzgys

Ryto draugijos pirmininkas

Šiais metais rugpjūčio 13-15 dienomis įvyko kasmetinė Morkaus Regata, kurioje dalyvavo 53 žmonės, iš kurių  48 plaukė baidarėmis Ūlos upe. Mes paminėjom praeitų metų rezultatus ir nesėkmes. Nepasisekė Varėnoje surengti Morkaus festivalio 100-metį, bet Jubiliejaus proga aš išleidau knygą „Morkus“. Morkus Bruzgys ,Kriokšlyje, trijų skyrių steigėjas. 1921 m. įsteigė Ryto draugijos skyrių. 1928 m. Šv.Kazimiero draugijos skyrių, o 1933 m. Kultūros draugijos skyrių. 1939 m. grąžinus Vilniaus kraštą, vėl vadovavo  Ryto draugijos skyriui iki mirties.

1925 m. Morkus Kriokšlyje įsteigė Ryto draugijos mokyklą, kuri veikė iki lenkų okupacinei valdžiai ją reorganizuojant į lenkišką - J.Pilsudckio mokyklą. Morkus mokytojavo Ryto draugijos mokykloje, kai ji  buvo reorganizuota į lenkišką, atsisakė...

Pas Morkų sodyboje

Morkus, sužinojęs apie mokyklos reorganizavimą į lenkišką, nuvažiavo į Vilnių pas Ryto draugijos valdybos pirmininką, kunigą prof. P.Kraujalį ir pasiskundė, kam jis leido sulenkinti Ryto draugijos mokyklą. Deja, kunigas atsakė, kad tai okupacinės valdžios parėdymas. Nusivylęs kunigo lojalumu, Morkus, paskatintas Kultūros skyriaus valdybos pirmininko dk. D. Alseikos, 1933 m. įsteigė savo name Kultūros skyrių, tais pačiais metais ir lietuvišką mokyklą, kurią neužilgo lenkų okupacinė valdžia taip pat uždarė. Nežiūrint to, Morkus nelegaliai mokytojavo iki mirties.  Morkus  susipažino su D.Alseika dar anksčiau, kai gydėsi Vilniaus Lietuvių ligoninėje ir nuo 1930 m. platino Lydos-Gardino apylinkėse ir Kultūros draugijos literatūrą, kuri buvo pasaulietiška. Populiariausias buvo „Vilniaus žodis“. Ši literatūra išliko iki šiolei, iš Morkaus Karaviškių atsirado Kriokšlio Ryto draugijos skyriaus muziejuje – Pauosupėje. Per Kriokšlio kaimo šventę, kurią rėmė mero A.Kašėtos administracija, kviečiau kriokšliškius apsilankyti. Taip pat kviečiau ir kaimo pirmininką Jezepčiką.... Deja... Būtų gražu, kad kitais metais vykstant Kriokšlio kaimo šventei, Kultūros draugijos skyriaus ir lietuviškos mokyklos jubiliejus paminėtų ir Kriokšlys, ne vien tik mūsų Ryto draugija. Taip pat, kad ant Morkaus Bruzgio namo būtų iškabinta  atminimo lentelė. Aš suprantu, kad Kriokšlio savivaldybė neremia tų, kurie kelia lenkmečio problemas, bet manau, kad Jezepčikas sugebės gauti rėmimą iš A.Kašetos ir pradės minėti ir lenkmečio kilniųjų Dzūkų tradicijas ne vien tik nuo 1988 m.

 

 

 

 

 

Atgal