VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 22

Prarastą Bronislavos Irenos Tumavičiūtės tremtinio pažymėjimą Nr. 022070 laikyti negaliojančiu.

Nr. 1016


Prarastą Juozo Mikalonio Nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimą Nr. 035758 laikyti negaliojančiu.

Nr. 1017


Pranešame, kad 2011 m. sausio 6 d. 11:00 val. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjama administracinė byla pagal atsakovų Neringos miesto savivaldybės, Algimanto Čiunkos, trečiojo suinteresuoto asmens Aušros Semionovos apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010-04-26 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovams Neringos miesto savivaldybei, Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Gintautui Ščavinskui, UAB „Geotransa“, UAB „Hansa lizingas“, Algimantui Čiunkai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui, Aušrai Semionovai, Arūnui Čiunkai, Ingai Čiunkienei, UAB „SEB lizingas“, UAB „SM Baltic“, UAB „Danske bank A/S, atstovaujamam „Danske Bank A/S Lietuvos filialo, AB Swedbank“, UAB „Klaipėdos projektai“, Geduiminui Pociui, Kęstučiui Vaitiekūnui, Viktorui Kolokšanskiui, Vladui Portapui, Raimondui Bakšiui, Jolantai Bakšienei, Gediminui Kazakevičiui, Saulei Zabulionytei, Ligitai Kamarauskienei, Linui Kamarauskui, Albinai Buitkienei, Benediktui Maskeliūnui, Dariui Valaičiui, UAB „Transfood“, UAB „Laracija“, Romualdo Urbonavičiaus personalinei įmonei „Plaga“, AB „Skaiteks“, UAB „Sine Modum“, Nordea Bank Finland Plc, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, AB “Šiaulių bankas“, UAB „Baltijos renta“ dėl sprendimo bei projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo bei sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą.

Nr. 1018


Pranešame, kad 2011 m. sausio 3 d. 13.30 val. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjama administracinė byla pagal atsakovų Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos ir trečiųjų suinteresuotųjų asmenų Kazio Sakalausko, Sigitos Ramanauskienės, Vidmanto Jakučio, Sauliaus Kukenio, Mariaus Kukenio, Oskaro Silevičiaus, Justės Kaselienės, Laimučio Kaselio, Dianos Grigalauskienės, Arūno Grigalausko, Sauliaus Arvasevičiaus, Jono Endriukaičio, Lijanos Juršėnienės, Elonos Kiurienės, Audronės Jonutienės, Editos Kasparaitienės, Tatjanos Glinskajos, Valentino Glinskio, Sigito Strakšio, Rimanto Žukausko, Jono Kiauleikio, mokslinės – techninės uždarosios akcinės bendrovės „Liora“, Aurimo Steiblio, Dariaus Kuzmicko apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-06-26 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovėms Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai,Viktorui Kaštelioniui, Sigitui Bagdonavičiui, Sauliui Kukeniui, Aldonai Lukoševičienei, Sauliui Arvasevičiui, Jonui Endriukaičiui, Mariui Kukeniui, mokslinei-techninei komercinei uždarajai akcinei bendrovei „Liora“,Sigitui Strakšiui, Rimantui Žukauskui, Lilijanai Juršėnienei, Arvydui Lekavičiui, Elonai Kiurienei, Audronei Jonutienei, Alvydui Butkui, Jadvygai Pavlauskienei, Ingridai Žukaitei, Steponui Kuzminui, AB „Parex bankas“, Adelei Petronėlei Markevičienei, Ritai Kisielienei, Stanislavai Kaminskienei, Algimantui Kaminskui, Eglei Modzeliauskienei, Linai Žiemelytei (Viktaravičienei), Ramunei Staševičiūtei, Sauliui Varškevičiui, Raimondui Daniūnui, Klemutei Užupienei, Janinai Marytei Padegimienei, Vilijai Puidienei, Anastazijai Žiemelienei, Leonardai Aleksėjūnienei, Valentinui Aleksėjūnui, Onai Ribakovienei, Dariui Kuzmickui, Kaziui Sakalauskui, Sigitai Ramanauskienei, Editai Kasparaitienei, Tatjanai Glinskajai, Valentinui Glinskiui (Valentin Glinskij), Aurimui Steibliui, Arvydui Vladislovui Kuzmickui, Janinai Kuzmickienei, Jūratei Martinaitienei, Rolandui Martinaičiui, Onai Jakutienei, Raimarui Erichui Neufeldtui, Albinai Pečiulaitienei, Justei Kaselienei, Laimučiui Kaseliui, Vytautui Zigmantui, Daliai Zigmantienei, Oskarui Silevičiui, UAB „Olizarų rūmai“, Dianai Grigalauskienei, Arūnui Grigalauskui, Virginijui Monkevičiui, Daivai Žaromskienei, Žydrūnui Šilinskui, AB bankui „Snoras“, AB Sampo bankui, AB SEB Vilniaus bankui, AB bankui „Swedbank“, R. Staševičiūtės projektavimo firmai „Pilis“, UAB „Prie pušelės“, Dariui Žaromskiui, Viktorijai Kaštaljanovai, Svetlanai Kaštaljanovai, Natalijai Godliauskienei, Egidijai Lekavičienei, Arūnui Dumalakui, Rimvydui Adomavičiui, Vidmantui Jakučiui, Steponui Jonušui, Joanai Lekavičienei, Kristinai Kuzminienei, Editai Lingienei. Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą.

Nr. 1019


Įteikiame ieškovo Vladislavo Yaroslavtsevo, gyvenančio adresu Savanorių pr. 23-24, LT-03126 Vilnius, ieškinį atsakovui UAB „Kimas servis“, į/k 300085886, esančiai adresu Smolensko g. 19/Statybininkų g. 1F Vilnius dėl 7334,95 Lt darbo užmokesčio priteisimo pagal ieškovo Vladislavo Yaroslavtsevo pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Kimas servis“, į/k 300085886, iškėlimo. Atsakovas UAB „Kimas servis“ turi teisę atvykti ir susipažinti su ieškiniu ir pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo į Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontorą, esančią adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, 10 kab., darbo laike pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį - darbo laike: nuo 8.00 iki 15.45 val. Pietų pertrauka: 12-12.45 val.

Nr. 1020


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės a1. 103 yra priimtas ieškovo UAB „Inter Credit“ ieškinys atsakovams Janinai Rutkauskienei ir Mariui Šimėnui. Atsakovo Mariaus Šimėno paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaunas, Pušyno g. 50-1 dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 18634,00 Lt. (civ. byla Nr.2-24156-774-2010).

Ieškinys su priedais laikomi įteikti šio pranešimo išspausdinimo dieną. Atsakovo Mariaus Šimėno pareiga per 14 d. terminą nuo pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus.

Be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 1021


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103 yra priimtas ieškovo UAB„Inter Credit” ieškinys atsakovams Violetai Valiūnienei ir Ričardui Pečiuliui. Atsakovo Ričardo Pečiulio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaunas, Kleboniškio g. 11 A, dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 15730.00 Lt. (civ. byla Nr.2-24153-774-2010).

Ieškinys su priedais laikomi įteikti šio pranešimo išspausdinimo dieną. Atsakovo Ričardo Pečiulio pareiga per 14 d. terminą nuo pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimo į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus.

Be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 1022

Atgal