VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.13. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


UAB „ACC Investicija“ pavadinimas keičiamas į UAB „NT Investicija“.

 


Širvintų rajono savivaldybė skelbia konkursą Širvintų sporto centro direktoriaus pareigoms eiti. Atrankos data 2021 m. birželio 3 d. Pagrindinį skelbimą galima rasti adresu: www.sirvintos.lt

 


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2021 m. vasario 20 d. 12 val. UAB „Skomė“ buveinėje, posėdžių salėje, adresu Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, (3 a., 316 kab.).

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. emisijos akcijų anuliavimo ir dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo;

2. Dėl UAB „Skomė“ įstatų 3.1 p. pakeitimo.

Numatoma, kad įstatinis kapitalas mažinamas šiam tikslui: siekiant anuliuoti Bendrovės įsigytas akcijas  (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 2 p.). Įstatinio kapitalo mažinimo būdas: anuliuojant akcijas (Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 3 d. 2 p.).

Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir Bendrovės „Skomė“ įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas Bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 


1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (įstaigos kodas 300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo turto – Malkų įlankos pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) dalies negyvenamųjų patalpų viešąjį nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę vykdyti muitinės tarpininkų veiklą šiame PKP.

2. Kontaktinis asmuo – Ingrida Papaurėlienė, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. paštas ingrida.papaureliene@pkpd.lt,.

3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto svetainėje adresu:  http://pkpd.lrv.lt/lt/turto-nuoma.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus,

daugiabučių namų rūsių ir laiptinių;

Deratizacijos, dezinfekcijos ir dezinsekcijos paslaugoms atlikti .

Vilnius. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

 


Informuojame, kad H. Stankevičiaus Autoserviso Įmonė, juridinio asmens kodas 123006255, buveinė Fabijoniškių g. 20A, LT-07100 Vilnius yra pertvarkoma į MB „H. Stankevičiaus Autoserviso Įmonė“. Po pertvarkymo įmonės kodas ir buveinės adresas nesikeis. Su MB „H. Stankevičiaus Autoserviso Įmonė“ Su pertvarkymu susijusiais dokumentais galima susipažinti bendrovės veiklos vykdymo adresu Fabijoniškių g. 20A, LT-07100 Vilnius.

 


 

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus ;

 

daugiabučio namo Ukmergės g.186, Vilnius.

 

 

Priešgaisrinės, dūmų šalinimo sistemų atstatymo ir kitiems darbams atlikti.

Smulkesnę informaciją galite gauti :  info@sileja.lt.

 

     

 

 

Atgal