VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.19. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


 

Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. sausio 29 d. bus pradėtas rengti 164,72 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. sausio 4 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Irena Sinkevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 8 618 08 142). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


Informacija apie numatomus žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4142/0600:118), esančio Žiedo g. 2B, Popielų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.,  savininkus apie numatomą šių žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


Prarastus BUAB "System Venbo" (į.k. 302556924) įstatus laikyti negaliojančiais.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:

UAB „Biomiškas“, įm. k. 303301570, Gardino g. 57-3, Druskininkai, LT-66191 Druskininkų sav. mob.: (8 606) 25 508, mesku.baras@gmail.com.

2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:

UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta:

Kombinuotųjų pašarų ir etilo alkoholio gamyba; Statybininkų g. 5, Druskininkai, Druskininkų sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas:

Esamame sandėliavimo pastate per parą planuojama perdirbti 6,75 t/parą įvairių grūdų, pagaminant iš jų 4,5 t/parą kombinuotųjų pašarų ir 4,5 t/parą etanolio. Gamybai bus naudojami fermentiniai preparatai ir vanduo. Pavojingoms medžiagoms ar preparatams priskiriamos žaliavos gamyboje nebus naudojamos. Gamyba bus vykdoma visus metus nepertraukiamai. Veiklos metu susidarys atliekos, nuotekos, į aplinkos orą bus išskiriami teršalai ir kvapai, skleidžiamas triukšmas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:

1) UAB „Biomiškas“ patalpose (Gardino g. 57-3, Druskininkai, LT-66191 Druskininkų sav.);

2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda).

Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-12-21 iki 2021-01-07 imtinai; I-V: 08-12 ir
13-15 val.

3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje (naujienų skiltyje): http://www.ekosistema.lt/.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvykstiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu2021-01-07, 17:00 val. Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89179331445. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 614) 01336.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimaNacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08532 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.


 

INFORMACIJA apie UAB „Fudeksa“ trijų vėjo jėgainių parko Šilutės r. sav., Kintų sen., Žynių ir Mockių k. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Fudeksa“, Pramonės g. 141, Vilnius, tel. +370 615 67302, el. p.intuva@gmail.com;

PŪV PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, tel. +370 675 24052, el. p. simona.lasauskiene@gmail.com;

PŪV pavadinimas, vieta:UAB „Fudeksa“ trijų vėjo jėgainių parkas Šilutės r. sav., Kintų sen., Žynių ir Mockių k.

PŪV aprašymas:UAB „Fudeksa“ planuoja įrengti trijų vėjo jėgainių parką, kurio bendra galia – 0,75 MW. Vėjo jėgainių statyba numatoma Žynių k. 9C, 9B ir 9D, Kintų sen., Šilutės r. sav. Planuojama veikla – elektros energijos gamyba ir jos tiekimas aplinkiniams gyventojams.

 

2020 m. gruodžio 21 d. – 2021 m sausio 8 d. su PVSV ataskaita galima susipažinti:

Kintų seniūnijos patalpose adresu, Kuršių g. 17, Kintų mstl., Šilutės r., (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), penktadieniais nuo 8.00 iki 15:45 val.);*

UAB „Nomine Consult“ biure (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.);*  

ir http://nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga/.

*Informuojame, kad siekiant užtikrinti LR Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ vykdymą, patekimas į aukščiau minėtas patalpas gali būti apribotas.

Viešas visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas vyks:

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į seniūnijos patalpas, viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita bus organizuojamas 2021 m. sausio 8 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu (transliacijos nuoroda iš anksto bus skelbiama PVSV dokumentų rengėjo interneto svetainėje http://nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga/).

Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo galima teikti: PVSV ataskaitos rengėjui - UAB „Nomine Consult“, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, el. p. simona.lasauskiene@gmail.com;

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 8 46 410350, el. p. klaipeda@nvsc.lt;

 


Atgal