VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.17. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Mickūnų  sen.,  Vališkių k. kad.Nr.4152/2400:62  kadastrinius matavimus. Prašome gretimo sklypo  Nr.4152/2300:12 mirusiosav. Liudvik Stefanovič paveldėtojus; Nr.4152/0400:148 mirusios sav. Ona Meilutė paveldėtojus; Nr.4152/2400:130 išvykusios sav. Nijolė Daouksha įgaliotus asmenis 2020.10.28  10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.


Parduodamas BUAB „Vidrema“, įmonės kodas 302333647 debitorinių reikalavimų sąrašas. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB, įm. k. 284268020, Pramonės g. 4, Utena,el. p. info@biovela.lt, tel.8 389 63504.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimas bei iškastinio kuro naudojimo mažinimas, Pramonės g. 4 ir 4A, Utenoje.

Trumpas PŪV aprašymas –įmonė vykdo termiškai apdorotų mėsos gaminių ir šviežios mėsos bei jos gaminių gamybą. Planuojama įsigyti naujus įrenginius, kurie būtų integruojami į esamą technologinį procesą bei perorganizuoti gamybos procesą. Tai padidins gamybos našumą ir leis prailginti įrenginių darbo laiką per metus bei atitinkamai padidinti gaminamos produkcijos kiekį per parą. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Siūlomos įmonės PŪV SAZ ribos sutampa su sklypų (Pramonės g. 4 ir 4A, Utena) ribomis.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2020 m. spalio 19 d. iki lapkričio 4 d. imtinai, Utenos miesto seniūnijoje,Utenio a. 4, Utenoje ir NVSPL patalpose, Žolyno g. 36, Vilniuje, darbo dienomis ir darbo valandomis. PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020 m. lapkričio 4 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu per Skype programą, prisijungimo vardas: NVSPL SRVV.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas,S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61941.


Informacija apie nukeltą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos susirinkimo laiką. 1. PŪV organizatorius: UAB „Vėjas LT“ (įm. k. 305156725), Jogailos g. 4, Vilnius, mob.: (8687) 21720, el. p.: kelme@e-energija.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el.p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: 4 vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Pliuškaičių k. (sklypų kadastriniai Nr. 5446/0005:115, 5446/0005:66 ir 5446/0005:159).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 4 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia iki 6 MW.Atliekamas vertinimas dėl PVSV, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita buvo eksponuota: 1) Kelmės apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja buvo galima darbo dienomis nuo 2020-10-01 iki 2020-10-15. 3) Santrauka skelbta ir skelbiama – http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas turėjęsįvykti 2020-10-15 Kelmės apylinkių seniūnijos patalpose (Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė) dėl paskelbto COVID-19 ligos prevencijų priemonių taikymo Kelmės r. sav. administracinėje teritorijoje nuo 2020-10-15 iki 2020-10-31 yra nukeltas į 2020-11-05 17:00 val. keičiant susirinkimo formą į nuotolinę. Vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81729990253. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel. 8 601 79195. Atšaukus ekstremalią situaciją susirinkimas vyks įprastu būdu Kelmės apylinkių seniūnijos patalpose 2020-11-05, 17:00 val. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais galėjo teikti viešos ekspozicijos laikotarpiu. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

Atgal