VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Paberžės seniūnijos Glitiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 48VĮ-482-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnūjos Glitiškių kadastro vietovės, žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Glitiškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu esate pretendento įpėdinis – paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Nikolaj Aleinikov paveldėtojai, 2020 m. kovo 23 d., 9.30 val.

2. Ivanas Sinkevičius paveldėtojai, 2020 m. kovo 23 d., 12.30 val.


Š.m. kovo 25 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 4154/0300:61, esančio Vilniaus r. sav. Medininkų sen. Kuosinės III k., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo kad. Nr. 4150/0300:86, 4150/0300:85, 4150/0300:84  V. C. paveldėtojus dalyvauti matavimuose.
Š.m. kovo 25 d. 11:30 val. bus atliekami žemės sklypo  Nr. 1842-1 esančio Vilniaus r. sav. Mickūnų sen. Paliuliškių k., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo kad. Nr. 4152/0100:84  savininką A. Č. matavimuose.
UAB „Lukieva“, Žadeikos 1B, Vilnius, tel. 860005575, uab.lukieva@gmail.com


Dėl valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 13A, Kaune, reikalingos Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti, naudojimo teisės nutraukimo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) Kauno miesto skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalimi, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1P-79-(1.17E.) „Dėl valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 13A, Kaune, reikalingos Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti, naudojimo teisės nutraukimo“ priėmė sprendimą  nutraukti valstybinės žemės, esančios Žemaičių pl. 13A, Kaune, kuria naudojasi Rene Besi ir Maurizio Ventura šiame žemės sklype esančiam nekilnojamajam turtui (pastatui – parduotuvei (unikalus Nr. 1997-6019-8014) ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (unikalus Nr. 4400-0322-5324))eksploatuoti, naudojimosi teisę. Ši valstybinė žemė reikalinga visuomenės poreikiams – Žemaičių plentui su aikštele ir paminklu Kauno mieste statyti.

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės savininkams ar kitiems naudotojams apie sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams yra pranešta tinkamai.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių, L. Sapiegos g. 10, Kaunas, tel. Nr. 8 706 85 418.


Parduodamas UAB „MG Transport“ (į.k. 141995244) reikalavimas į Gžegož Koženevski priteistą 19646,07 Eur skolą, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.

 


 Informuojame, kad 2020-03-25, 900 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0160:0467), esančio Pagirių k., Skl.Nr.467, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0160:0472 (esančio Vilniaus m. Degučių g. 7) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB”Geodeziniai matavimai”, Daugėliškio g.32, Vilnius, LT-09300.Matavimus atliks matininkas A.Sabockis, mob. 8 671 96768, mob. 8 68693491.

 

 

 

 

 

 

Atgal