VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.08. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. kovo mėn. 09 d. 16 00 val. šaukiamas Akcinės bendrovės „Vilniaus Lytagra“ (įmonės kodas 121320015, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinio akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 15.30 val. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.2019 m. Bendrovės metinis pranešimas;

2.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą

3.2019 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4.2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;

5.Audito įmonės 2020 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas;

6.Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip  pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti;

7. Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo.

8. Einamieji klausimai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2020 m. kovo 02 d.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys,buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.Su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei kita informacija akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešo aukciono

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešą aukcioną:

1. 2/3 gyvenamojo namo, bendrasis viso gyvenamojo namo plotas – 100,15 kv. m, 2/3 kiemo statinių (tualeto) su jiems priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,1722 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 1148/1722, esančių Mikalajūnų g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.  

2. Dirbtuvių, bendrasis plotas – 193,07 kv. m, su joms priskirtu 0,2110 hažemės sklypu, esančių Liepų g. 1, Bagaslaviškio miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

3. Pastato (katilinės), bendrasis plotas – 127,98 kv. m, su jam priskirtu 0,1086 ha žemės sklypu, esančių Mokyklos g. 4, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

4. Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m., koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.

5. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 71,08 kv. m, ūkio pastato ir jiems priskirtu 0,2245 ha žemės sklypu, esančių Raisto g. 4, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

6. Slaugos namų, bendrasis plotas – 350,33 kv. m, skalbyklos, sandėlio ir jiems priskirtu 0,5559 ha žemės sklypu, esančių Vilniaus g. 11, Gelvonų miestelyje, Gelvonų seniūnijoje.

7. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 264,17 kv. m, su jam priskirtu 0,1277 ha žemės sklypu, esančių Plento g. 23, Medžiukų kaime, Jauniūnų seniūnijoje.

8. Gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 210,75 kv. m, tvartų, daržinės su jiems priskirtu 0,2644 ha žemės sklypu, esančių Tuopų g. 2, Beivydžių kaime, Zibalų seniūnijoje.

9. Administracinio pastato, bendrasis plotas – 504,82 kv. m, kiemo statinių – tvoros, betono dangos, bordiūrų su jiems priskirtu 0,2840 ha žemės sklypu, esančių Zibalų g. 45B, Širvintos.

10. Sandėlio, bendrasis plotas – 542,84 kv. m, su jam priskirtu 0,1509 ha žemės sklypu, esančių Alekniškio vs. 10, Širvintų seniūnijoje.

11. Aerodromo (lėktuvų stovėjimo aikštelės, pakilimo ir nusileidimo tako, įvažiavimo kelio), su jam priskirtu 1,7961 ha žemės sklypu, esančių Pramislavos k. 2A, Gelvonų seniūnijoje.

12. Dalį gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninį aukcioną vyksta prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt

Dalyvių registracijos pradžia – 2020 m. kovo 10 d. 00.00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 12 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2020 m. kovo 17 d. 9.00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 20 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galėsite nuo 2020 m. kovo 2 d. 8 val., iki 2020 m. kovo 6 d. 15.45 val.

Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552, el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.


Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad  2020-02-17 – 2020-02-28, darbo dienomis nuo 9.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka), Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 a. bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau – Projektas).

Projekto autorius ketvirtadieniais nuo 9.30-11.30 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2020-02-28 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-03-18 nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00 -12.30 val. pietų pertrauka) Skyriuje, 8 aukšte.


Parduodami BUAB „Dufanai“ (į.k.  302574897) priklausantys debitoriniai reikalavimai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 9623767, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com

 

 

 

Atgal