VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.20. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Matininkas Mindaugas Dulkė atlieka žemės sklypo Vilniaus m. sav., Naujininkų sen.,  Kelmijos Sodų 42-oji g. 3 Nr.0101/0084:680 kadastrinius matavimus. Prašome gretimo sklypo Nr.0101/0084:710 Neringos Macejevskajos paveldėtojus atvykti 2019.08.07 10:00 val. prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui. Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.


 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į. k. 188608252, skelbia turto pardavimo tiesioginius viešuosius prekių aukcionus, kuriuose bus parduodamas nereikalingas naudoti turtas (transporto priemonės, kompiuterinė technika, elektroninė technika, mobiliojo ryšio telefonai, tarnybinis šuo ir kt.).

Aukcionas vyks 2019 m. liepos 30 d. 10.00 val. (I dalis, 1 – 41 punktuose nurodytos prekės) ir 14 val. (II dalis, 42 – 235 punktuose nurodytos prekės) adresu: Klaipėdos g. 6, Pagėgiai. Nepardavus turto šiame aukcione, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. rugpjūčio 6 d. 10.00 val.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 10 eurų. Pinigus už bilietą sumokama pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT80 7300 0101 1930 7840, AB „Swedbank“, b. k. 73000, ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pirmojo aukciono dienos ir ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki antrojo aukciono dienos, nurodant dalyvio vardą, pavardę, paskirtį – už aukcioną. Aukciono dalyviai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir bus registruojami aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.50 val. Aukciono dalyvio bilieto numeris kartu yra aukciono dalyvio numeris.

Aukciono metu minimalus kainos didinimo intervalas – 5 procentai pradinės turto pardavimo kainos.

Neparduoto turto kainos pakartotiniame aukcione bus mažinamos iki 30 proc.

Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2019 m. liepos 24 – 26 dienomis (esant pakartotiniam aukcionui 2019 m. liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis) turto buvimo vietoje pagal sąrašą nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 iki 15.00 val.

Dėl turto apžiūros arba informacijos apie turtą kreiptis į kontaktinį asmenį, kuris nurodytas parduodamo turto sąraše.

Pirmenybė teikiama pirkėjui, perkančiam visas transporto priemones ir variklį, nurodytus 1 – 41 punktuose ir/arba visas priemones, nurodytas 42 – 234 punktuose.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą LT80 7300 0101 1930 7840, AB „Swedbank“, b. k. 73000.

Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, jam bus įgyvendinamos visos aukciono vedėjo teisės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Įsigytas turtas turi būti paimtas ne vėliau kaip per tris darbo dienas po pinigų pervedimo į atsiskaitomąją sąskaitą. Laiku nepaimto įsigyto turto saugojimo vienos paros įkainis – 10 eurų.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Parduodamo turto sąrašą galite rasti tinklalapyje pasienis.lt ‣administracinė informacija ‣skelbimai.


INFORMACIJA apie Statybinių medinių konstrukcijų gamybos veiklos plėtros, Biržų g. 1A, 1C, Kilučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Tyla“, Biržų g. 1A, Kilučių k., Biržų r, tel.: +370 450 31122, el. p.: info@tyla.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Statybinių medinių konstrukcijų gamybos veiklos plėtra, Biržų g. 1A, 1C, Kilučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įranga ir naujų pastatų statybą

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. liepos 19 d. iki rugpjūčio 5 d., Širvėnos seniūnijos patalpose, Rotušės g. 25, Biržai, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Širvėnos seniūnijos patalpose, Rotušės g. 25, Biržai, 2019 m. rugpjūčio 5 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) skelbia turto pardavimo tiesioginius viešuosius prekių aukcionus, kuriuose bus parduodamas nereikalingas naudoti turtas (transporto priemonės, kompiuterinė technika, elektrininė technika, mobiliojo ryšio telefonai, tarnybinis šuo ir kt.)

Parduodamo turto sąrašus rasite internetiniu adresu: www.pasienis.lt (Administracinė informacijaàSkelbimai).

Turtas bus parduodamas tarnybos Vilniaus pasienio rinktinėje ir Ignalinos pasienio rinktinėje.

Aukcionas vyks 2019 m. rugpjūčio 5 d. 10.00 val. Vilniaus pasienio rinktinėje adresu Vilniaus g. 47, Mickūnai. Neįvykus pirmam aukcionui Vilniaus rinktinėje ar nepardavus viso turto, antrasis aukcionas vyks 2019 m. rugpjūčio 9d. tuo pačiu laiku ir adresu.

Aukcionas vyks 2019 m. rugpjūčio 6 d. 10.00 val. Ignalinos rinktinėje adresu Vilniaus g. 76, Ignalina. Neįvykus pirmam aukcionui Ignalinos rinktinėje ar nepardavus viso turto, antrasis aukcionas vyks 2019 m. rugpjūčio 12d. tuo pačiu laiku ir adresu.

Aukciono dalyvio mokestis – 10 Eur, aukciono žiūrovo – 2 Eur, mokama pavedimu į tarnybos sąskaitą Nr. LT807300010119307840 AB „Swedbank“,nurodant dalyvio/žiūrovo vardą, pavardę, paskirtį – už aukcioną. Aukcionų dalyvių ir žiūrovų registracija vyks prieš kiekvieną aukcioną nuo 9.00 val iki 9.45 val. Atvykę į aukcioną dalyviai ir žiūrovai pateikia asmens dokumentą ir aukciono mokesčio pavedimo kopiją. Aukciono dalyvio bilieto numeris kartu yra aukciono dalyvio numeris.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per dvi darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į nurodytą tarnybos sąskaitą. Įsigytas turtas turi būti paimtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po pinigų pervedimo į tarnybos sąskaitą.

Kontaktinis asmuo dėl bendros informacijos apie aukcionus – Jolanta Bublevičienė, (8 5) 271 9380, jolanta.bubleviciene@vsat.vrm.ltdarbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. liepos 29 – rugpjūčio 1 dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.:

Vilniaus pasienio rinktinėje –turtą, nurodytą ilgalaikio turto sąraše, eil. Nr. 54-81, 119-191, 241-278, trumpalaikio turto sąraše, eil. Nr.19-39, 46-55, 66-68.

Kontaktinis asmuo – Arkadijus Ivanenko, 8 686 170 90, mailto:arkadijus.ivanenko@vsat.vrm.lt

Ignalinos pasienio rinktinėje –turtą, nurodytą ilgalaikio turto sąraše, eil. Nr. 1-9, eil.Nr. 12-53, eil. Nr. 192-195 ir trumpalaikio turto sąraše, eil. Nr.1-18 ir eil. Nr. 40-45.

Kontaktinis asmuo – Stanislovas Barkauskas, 8 686 563 12, stanislovas.barkauskas@vsat.vrm.lt

Kontaktinis asmuo dėl šuns (ilgalaikio turto eil. Nr. 213) – Jovita Vinciūnienė, 8 655 207 50

Centrinėje įstaigojeadresu Savanorių pr. 2, Vilnius – turtą, nurodytą ilgalaikio turto sąraše, eil. Nr. 82-118, 214-240 ir trumpalaikio turto sąraše, eil. Nr.56-65.

Kontaktinis asmuo – Rimantas Burlėga, (8 5) 2717 335, 8 694 185 06, rimantas.burlega@vsat.vrm.lt

Kilnojamus namelius (eil. Nr.10-11)galima apžiūrėti adresuStoties g., Turmanto mstl., Zarasų r. Kontaktinis asmuo – Kęstutis Černius, 8 614 258 08, kestutits.cernius@vsat.vrm.lt

Aukciono rengėjas už dalyvio įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

 

 

 

Atgal