VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.13. Skelbimai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Metasta“, įm. k. 302855563, Plačioji g. 29, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav., tel.: (8 698) 88 007, giedrius@metasta.ltmailto:info@skalsa.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: betoninių aplinkos tvarkymo gaminių gamyba; Bartų g.1P, Aleksandriškių k., Trakų r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: iš birių medžiagų, plastifikatorių ir pigmentų gaminamas betono mišinys, vibropresu formuojami betono gaminiai ir džiovinami kietinimo kameroje. PŪV metu galima oro tarša, triukšmo emisija. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Rūdiškių seniūnijos patalpose (Trakų g. 67, Rūdiškės, Trakų r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-04-15 iki 2019-04-30; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-04-30, 16 val. Rūdiškių kultūros centro patalpose (Statybininkųg. 23, Rūdiškės, Trakų r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 2649676, vilnius@nvsc.lt.


UAB „Ecoplasta“, vadovaudamasi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, skelbia konkursą recirkuliacinės nuotekų valymo sistemos diegimui. Pirkimo dokumentus nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2019 m. balandžio 29 d. 9 val. galima gauti adresu Smiltinės g. 32, Smiltinė, Akmenės r.  Atsakingas asmuo: Domantas Burgis tel. +37062076859, elektroninis paštas ecoplasta.ecoplasta@gmail.com.


 Informuojame, kad savininkei, priklausančio žemės sklypo, kad.Nr.4117/0300:0325, Vilniaus r. sav. Pašilių k. Pašilių g. 71, ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. balandžio 26 d. 08.30val. Gretimo žemės sklypų kad.Nr. 4117/0300:0251 ir Kad.Nr. 4117/0300:0338 bendrasavininkai kviečiami atvykti į vietą arba kreiptis į UAB “Rtumas”,  Lakūnų g.14B, Vilniaus m. vaivapodleckaite@gmail.com, Tel.867786688.

Atgal