VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.30. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


NFORMACIJA apie plastiko atliekų perdirbimo ir plastikinių gaminių gamybos veiklos, Vokės g. 20B, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Plagis“, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, tel.: +370 671 44583,      el. p.: gistava@gmail.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Plastiko atliekų perdirbimo ir plastikinių gaminių gamybos veikla, Vokės g. 20B, Lentvaris, Lentvario sen., Trakų r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdoma plastikinių atliekų perdirbimo ir plastiko granulių gamybos veikla

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. kovo 29 d. iki balandžio 15 d., Lentvario seniūnijos patalpose, Klevų al. 47A, Lentvaris, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Lentvario seniūnijos patalpose, Klevų al. 47A, Lentvaris, 2019 m. balandžio 15 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt


UAB "Enermega"  akcininkų dėmesiui!   

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. balandžio mėn. 29 dieną 10.00 val. šaukiamas visuotinis UAB "Enermega" (įmonės kodas 149668255) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB "Enermega" buveinėje, adresu Naujoji 128, Alytus. Registracija nuo 9.20 val. iki 9.50 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2019-04-19. Akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1)      2018 m. metinio pranešimo pristatymas.

2)      2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3)      2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

4)      Dėl pritarimo UAB „Enermega“ atskyrimui.

5)      Dėl bendrovės finansinio turto pardavimo.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos susirinkimo apskaitos dienos pabaigai. Generalinis direktorius.


Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas eilinis visuotinis  akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2019 m. balandžio 24 d. 15 val. Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.      Bendrovės 2018 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2.      Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

3.      Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti eilinį visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl kiekvieno Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimoprojektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2019 m. balandžio 8 d.


 BUAB „Prolanga“ (į/k 304062917) prarastus įstatus,  registracijos pažymėjimą,  ir anspaudą laikyti negaliojančiais.


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2019 m. balandžio 30 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 129 - 402, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

 

                             SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.       2018 m. finansinės ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2.       2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

3.       Valdybos narių atšaukimas.

4.       Valdybos narių rinkimai.

5.       Einamieji klausimai.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius M. Zavarzinas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

           Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. balandžio 24 d. 8.00 val, adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

            Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys,susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

         Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

         Susirinkimo darbotvarkė:

1.       Dėl 2018 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

          2.Dėl 2018 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

          3. Dėl 2018 pelno (nuostolio) paskirstymas

          4. Kiti klausimai    

           Su visais dokumentais , susijusiais su susirinkimo darbotvarke , taip pat dokumentais , kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti  nuo 2019 balandžio 12 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius

Valdyba.


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

 

  AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m.  balandžio  30 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, adresu Naugarduko  g. 102, kab.101, Vilniuje,  šaukiamas   eilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2019 m. balandžio 23 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

 Akcininkų registracijos pradžia 12 val. Atvykstantiems į susirinkimą  turėti asmens dokumentą.

  Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę.

2. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

 3. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

 5. Kiti klausimai.       

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas


 Š.m. balandžio 11 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo Nr.4150/0500:353Dainavos k. ir 12 val. sklypo Nr. 4150/0700:93Baušiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r. kadastriniai matavimai. Sklypo Nr. 4150/0500:187 sav. J.Černiavskajos paveldėtojus ir sklypo 4150/0700:92 sav. L. Stankevičiūtę kviečiame dalyvauti matavimuose. Informaciją teikia Laimono Grikšo ind. veikla, Dvaro g. 42, Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r., tel. 867213381.

 

Atgal