VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.16. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA apie Statybinių medinių konstrukcijų dirbinių gamybos veiklos plėtros, Levaniškių g. 6, 6A, Levaniškiai, Čiulėnų sen., Molėtų r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Trijadė“, Levaniškių g. 6, Levaniškių k., Molėtų r., tel.: +370 383 44421, el. p.: alvydas@avp.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Statybinių medinių konstrukcijų dirbinių gamybos veiklos plėtra, Levaniškių g. 6, 6A, Levaniškiai, Čiulėnų sen., Molėtų r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama statyti naują sandėliavimo paskirties pastatą

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. kovo 15 d. iki balandžio 1 d., Čiulėnų seniūnijos patalpose, Toliejų g. 16, Toliejai, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Čiulėnų seniūnijos patalpose, Toliejų g. 16, Toliejai, 2019 m. balandžio 1 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt


KVIETIMAS

2019 m. kovo 14 d.

ONKOLOGIJOS SRITYJE DIRBANČIŲ DRAUGIJŲ ASOCIACIJOS

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

vyks 2019 m. balandžio 12 d.

Nacionalinio vėžio instituto Mokslo padalinio 113 auditorijoje,

adresu P. Baublio g. 3 B, Vilnius

DARBOTVARKĖ

13.00-13.20 Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacijos veiklos ataskaita.

13.20-13.40 Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacijos finansinė ataskaita.

13.40-13.45 Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacijos narių patvirtinmas

13.45-14.00 Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacijos Prezidento rinkimai

14.00 -14.20 Einamieji klausimai.

Nr.48


 Pranešimas apie esminį įvykį

2019 metų  balandžio 25 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” ataskaitinis  visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2018 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. Kiti klausimai.


               

2019-03-26 11.00 val. bus ženklinamos žemės sklypo kad.Nr.0101/0075:849, esančio Gurių Sodų 1-oji g. 16, Vilniaus m., ribos. Prašome, gretimo žemės sklypo kad.Nr. 0101/0075:1684, savininkus ar naudotojus dalyvauti ribų ženklinime. Apie dalyvavimą, prašome pranešti IĮ ,,Tikslūs matavimai“, tel. 8-683-81626 arba adresu Ukmergės g. 300B-73, Vilnius, el.p. tikslusmatavimai@yahoo.com.

                                                                                  

Atgal