VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.02. Skelbimai

Vadovaujantis bendrovės 2019-02-20 visuotiniu akcininkų sprendimu pradedama UAB „Service Solution“ (juridinio asmens kodas 302593424, registracijos adresas Vaivorų g. 40 Migūnai, 13243 Vilniaus r., duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių  asmenų registre) LIKVIDAVIMO procedūra. Nuo 2019-02-20 UAB „Service Solution“ įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą.


INFORMACIJA apie Fleksografinės spaudos gamybos veiklos plėtros, Pramonės g. 19A, Utena, Utenos m. sen., Utenos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Umaras“, Pramonės g. 19A, Utena, tel.: +370 389 66000, el. p.: info@umaras.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Fleksografinės spaudos gamybos veiklos plėtra, Pramonės g. 19A, Utena, Utenos m. sen., Utenos r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama rekonstruoti esamus pastatus

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. kovo 1 d. iki kovo 19 d., Utenos miesto seniūnijos patalpose,Utenio a. 4, Utena, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Utenos m. sen. patalpose, Utenio a. 4, Utena, 2019 m. kovo 19 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt


UAB „VOLTAS“ (im.kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2019 m. Balandžio 02 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.

Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2019 m. Balandžio 02 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k., Klaipėdos raj.,  pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Bendrovės metinis pranešimas už 2018 m.

2) 2018  metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3) 2018 m. pelno – nuostolio ataskaitos tvirtinimas.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS

DARIUS LEVICKIS


LIETUVOS MEDICINOS FIZIKŲ IR BIOMEDICINOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 m. balandžio 12 d. 

Nacionalinis vėžio institutas

P.Baublio g. 3 B, 113 aud. Vilnius

DARBOTVARKĖ

14.00 - Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacijos (LMFBIA) veiklos ataskaita

14.15 – LMFBIA finansinė ataskaita

14.30 – LMFBIA valdybos rinkimai

14.45 – LMFBIA pirmininko rinkimai

15.00 – LMFBIA narių sąrašo patvirtinimas

15.15 – LMFBIA einamieji klausimai.

Lietuvos medicinos fizikų ir biomedicinos inžinierių asociacijos pirmininkas dr. J.Venius.

Atgal