VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.08. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Dėl likvidavimo:

2018 m. spalio 23 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu likviduojama žemės ūkio bendrovė "Noteros ūkis" (kodas 303444419, buveinės adresas Skarulių g. 84, LT-55198 Jonava, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras).

Papildoma informacija teikiama telefonu : +37061784683.


Bankrutavusi UAB „Vevira“ parduodapriteistasneišieškotas reikalavimo teises civilinėse bylose Nr. 2-638-500/2005, Nr. 2A-973-790/2018, baudžiamojoje byloje Nr. 1-106-851/2015 ir reikalavimo teises kylančias civilinėje byloje Nr. 2A-639-440/2018. Pasiūlymus įsigyti prašome pateikti per 10 dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos el. p. siauliai@administratorius.lt. Informaciją teikią bankroto administratorius mob. 8 618 184 00.


INFORMACIJAAPIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:      UAB „Tekstilis“(įmonės kodas 304961259),Naujoji g. 2, Padvarių k., Kretingos r. sav., tel.: 8 645 10321, el. p.: uabtekstilis@gmail.com.  2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Tekstilis“PŪV - tekstilės atliekų (drabužių) paruošimas naudoti pakartotinai, Klaipėdos g. 127L, Kretinga. 4. Trumpas PŪV aprašymas:Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdomas iš gyventojų surinktų tekstilės atliekų (drabužių, avalynės) rūšiavimas į tinkamas ir netinkamas naudoti pakartotinai. Tinkami dėvėti rūbai bus eksportuojami į Afrikos šalis, o netinkami perduodami kitiems atliekų tvarkytojams. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kretingos r. sav. Kretingos miestoseniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 8, Kretinga); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018-12-10 iki 2018-12-21imtinai;08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2018-12-21, 16 val. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 8, Kretinga. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: andrius@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosKlaipėdos departamentas, Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda,el. p.:klaipeda@nvsc.lt.


Andriaus Palikšos individuli veikla atlieka žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Informuojame,  kad: 2018 m.Gruodžio 18 d. 8 val. 00 min. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 4144/0600:____/ projektinis Nr. 5069-6), esančio Vilniaus r. sav. Fermos k. ribų ženklinimas. Šis žemės sklypas ribojasi su žemės sklypu Kad. Nr.4144/0600:0480. Prašome atsiliepti šio sklypo savininko Kazimir Gotovskij atstovus, dėl bendros sklypo ribos suderinimo.

Informuojame,  kad: 2018 m.Gruodžio 18 d. 9 val. 30 min. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 4144/0600:____/ projektinis Nr. 5069-5), esančio Vilniaus r. sav. Fermos k. ribų ženklinimas. Šis žemės sklypas ribojasi su žemės sklypu Kad. Nr.4144/0600:0500. Prašome atsiliepti šio sklypo savininko Mečislav Stefanovič  atstovus, dėl bendros sklypo ribos suderinimo.

Informuojame,  kad: 2018 m.Gruodžio 18 d. 14 val. 30 min. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 4144/0600:____/ projektinis Nr. 5069-3), esančio Vilniaus r. sav. Sodybų k. ribų ženklinimas. Šis žemės sklypas ribojasi su žemės sklypu Kad. Nr.4144/0600:0339. Prašome atsiliepti šio sklypo savininko Ivan Taraškevič atstovus, dėl bendros sklypo ribos suderinimo.

Informuojame,  kad: 2018 m.Gruodžio 21 d. 10 val. 00 min. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 4144/0600:____/ projektinis Nr. 5069-9), esančio Vilniaus r. sav. Mačiuliškių k. ribų ženklinimas. Šis žemės sklypas ribojasi su žemės sklypu Kad. Nr.4144/0600:0094. Prašome atsiliepti šio sklypo savininko Irena Bespalovienė atstovus, dėl bendros sklypo ribos suderinimo.

Suinteresuotus asmenis, paveldėtojus prašome kreiptis adr.: V.Krėvės pr. 16-99, Kaunas (tel. 8628 96273), arba atvykti į vietą numatytu laiku.

Atgal