VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.27. Skelbimai

Anglų kalbos mokymas gyvai, skypu, telefonu.Individualiai ir grupėse.Kursas 10-20 pamokų.Be vadovėlių. www.facebook.com/nomeda.english


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: Audrius Gadeikis, Aušros g. 25, Kretinga,mob.: (8 607) 48129, gadeikisaudrius@gmail.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (846) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: planuojama rūkytų mėsos produktų gamyba; Aušros g. 25, Kretinga. 4. Trumpas PŪV aprašymas: iš atvežtos paruoštos žalios mėsos numatoma pagaminti iki 150 kg/savaitę arba 8,0 t/ m. dešrų ir kitų rūkytų mėsos gaminių. Gamyboje bus naudojama žalia mėsa, prieskoniai, mediena, pakavimo medžiagos, vanduo ir elektros energija. Susidarys nedideli kiekiai atliekų bei nuotekų. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 8, Kretinga); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-10-29 iki 2018-11-12 imtinai; I-V: 0800-1500 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-11-12, 1700 val. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose, 106 kab. (Vilniaus g.8, Kretinga). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, tel. (8 706) 63 335 skelbia prekių aukcioną, kuris vyks 2018 m. lapkričio 14 d. 10 val. Vilniuje, A. Jakšto g. 6. Nepardavus turto pirmajame aukcione, kitas aukcionas vyks 2018 m. gruodžio 3 d. 10 val. Vilniuje, A. Jakšto g. 6.

Išsamesnė informacija apie aukcionuose parduodamą turtą ir jo kainas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje www.stt.lt.

Atgal