VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.17. Skelbimai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:      AB „Rokiškio sūris“(įmonės kodas 1730575113),Pramonės g. 3, Rokiškis, tel.: 8 458 55200, el. p.: rokiškio.suris@rokiskio.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: AB „Rokiškio sūris“PŪV - pieno produktų gamyba, Pramonės g. 3, Rokiškis. 4. Trumpas PŪV aprašymas:Ūkinės veiklos metu vykdoma įvairių pieno produktų gamyba. Taip pat vykdoma pagalbinė veikla: valomos gamybinės nuotekos, išgaunamas ir ruošiamas požeminis vanduo, gaminamas šaltis amoniakinėje kompresorinėje. PŪV metu planuojamas naujas gamybos pastatas - ilgo nokinimo produkcijos kameros, kuriose bus nokinami sūriai.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Rokiškio r. sav. Rokiškio miestoseniūnijos administracinėse patalpose (Respublikos g. 94, Rokiškis); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2018-07-20 iki 2018-08-03imtinai;08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyjewww.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2018-08-06, 17 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracinėse patalpose (posėdžių salėje 1A), esančiose adresu Respublikos g. 94, Rokiškis. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: andrius@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosPanevėžio departamentas, Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys,el. p.:penevezys@nvsc.lt.


 Vykdant VUI projektą “Darbo vietų steigimas miško kirtimo darbams atlikti” įmonė UAB “Norvilas” skelbia supaprastintą atvirą konkursą Medvežės ir Medkirtės pirkimui.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2018m. liepos 31d. 8.30 val.  ir pristatyti į UAB “Norvilas” buveinę adresu: Vilniaus g.68, Paberžė, Vilniaus r., 14273. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018m. liepos 31d. 8.40 val. UAB “Norvilas” buveinėje adresu: Vilniaus g.68, Paberžė, Vilniaus r., 14273. Išsamesnę informaciją ir Pirkimo dokumentus galima gauti įmonės buveinėje, tel. 862517963, el.paštu uabnorvilas@yahoo.comPirkimas vykdomas remiantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-420 patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis.


S/B Veteranas 1/10 bendrijos narių organizuojamas neeilinis susirinkimas, kuris įvyks 2018 07 31 d. 18 val. S/B Veteranas Kisinių k.,  Pušų g. ir Slyvų g. sankirtoje. Pirmam susirinkimui neįvykus, pakartotinis  vyks 2018 08 14 d. ten pat.

 Darbotvarkė :

1.Bendrijos organų naujo pirmininko patvirtinimas, valdybos, revizijos narių rinkimai.

2. Sąmatos pusmečio tvirtinimas.

3.Valdybos narių priimtų sprendimų tvirtinimas.

Susirinkimo iniciatorius

S/B Veteranas iniciatyvinė grupė

 

Atgal