VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.02. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.

 


Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas visuotinis  akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2018 m. birželio 25 d. 15 val. Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis.

Šaukiamo visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimo dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektą, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2018 m. birželio 11 d.


 Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Veika“, įm. k. 120539180, Baltosios Vokės g. 37, Vilnius,el. p. office@veika.lt, tel., faks. (8 5) 270 6635.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – sienų apmušalų ir spaustuvinių dažų gamyba, Baltosios Vokės g. 37, Vilniuje, 3,9936 ha ploto žemės sklype.

Trumpas PŪV aprašymas – UAB „Veika“ užsiima vandeninių emulsijų ir plastifikuoto polivinilchlorido (PVC) pagrindu spaustuvinių dažų gamyba. Produktai yra orientuoti į tapetų pramonės ir plataus formato skaitmeninę spaudą. PŪV – inovatyvi gamybos linija skirta tapetų pagrindo be PVC gamybai (ECODECO). Produkcijos paskirtis – tapetų pagrindas. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. birželio 4 d. iki birželio 18 d. imtinai, Panerių seniūnijoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, darbo metu (I-IV 7.30 – 16.30 val., V – 7.30 – 15.15 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. birželio 18 d. 17.00 val. Trakų Vokės bendruomenės namų patalpose (salėje), adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas,Kalvarijų g. 153, Vilnius, el. p. vilnius@nvsc.lt, tel. (8 5) 264 9676.

 

 

 

Atgal