VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.26. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


Pranešame, kad yra dingę UAB "Dimedeksas"(reg.Uršulės 21-6,Juodšilių km, Vilniaus raj.į.k.303129900), UAB"Viporta"(į.k.302832511,reg.Austėjos 33,Vilnius)  UAB"Olesus" (į.k.303482416,reg.L.Stuokos-Gucevičiaus
3,Vilnius), UAB"Straseta"(į.k.155305251,reg.Meilūnai,Biržų raj.) steigimo dokumentai -juos laikyti negaliojančiais.


Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia du negyvenamųjų patalpų viešuosius nuomos konkursus

1.Nuomotojas – VšĮ „Vilniaus Gedimino technikos universitetas“, adresas – Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Įmonės kodas – 111950243, tel. (8-5) 274 5030, faksas (8-5) 270 0112.

2.Nuomos objektai ir paskirtis – VGTU negyvenamosios patalpos, skirtos sandėliavimui VGTU pastatuose, VGTU negyvenamosios patalpos skirtos prekybai kanceliarinėmis prekėmis ir kopijavimo paslaugoms teikti, kurios aprašytos 1 lentelėje:

1 lentelė. VGTU negyvenamosios patalpos ir jų charakteristikos

Adresas

Nuomoja-mas plotas, m2

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn. (be PVM)

Pradinė 1 m2 kaina, Eur/mėn.

(su PVM)

Nuomos trukmė, metais

Sandėliavimas

Elektronikos rūmai, Naugarduko g. 41, Vilnius (pastatas pažymėtas plane 4H4p, unikalus Nr. 1096-7020-2043, patalpos inventorinis Nr. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-4a, 1-5, 1-5a, 1-6, 1-7, 1-9, 1-10, 1-11)

213,61

4,13

5,00

5

Prekyba kanceliarinėmis prekėmis ir kopijavimo paslaugos

Saulėtekio rūmai, Saulėtekio al. 11, Vilnius (pastatas pažymėtas plane 2C2p, unikalus Nr. 1097-1010-2024, patalpos inventorinis Nr. P-64 ir P-2)

8,17

12,30

14,88

5

3.Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuomos mokesčio dydžiui už visą nuomojamą plotą, sumokėti prieš atvykstant  registruotis konkurso dalyviu. Įnašą sumokėti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (įmonės kodas 111950243) atsiskaitomąją banko sąskaitą LT 39 7044 0600 0031 7750, AB SEB bankas. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas turi būti sumokėtas su PVM.

4.Konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:

-konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;

-„VGTU negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui sandėliavimui VGTU pastatuose“; „VGTU negyvenamųjų patalpų nuomos konkursui prekybai kanceliarinėmis prekėmis ir kopijavimo paslaugoms teikti VGTU pastatuose“.

5.Užklijuotame voke konkurso dalyvis privalo pateikti visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus.

6.Kartu su voku pateikiamas banko išduotas dokumentas, patvirtinantis pradinio įnašo sumokėjimą į Vilniaus Gedimino technikos universiteto atsiskaitomąją sąskaitą.

7.Konkursą laimi tas pretendentas, kurio pasiūlyta nuompinigių suma yra didžiausia.

Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – 2018 m. gegužės 28-30 dienomis nuo 9.00 iki 11.30 val. ir nuo 12.00 iki 16.00. Kontaktinis asmuo: Inga Dervinytė, tel. 8 5 274 4959

8.Konkurso dalyvių vokų registracija vyks darbo dienomis nuo 2018 m. gegužės 30 d.  iki 2018 m. birželio 5 d. 9.45 val. Vokai priimami 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.

9.Vokai pateikiami adresu: VGTU Dokumentų valdymo skyrius, SRC 702 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius, kontaktiniai asmenys – VGTU Dokumentų valdymo skyriaus darbuotojai Jolanta Marcinkevičienė, Antanina Červokienė, Jūratė Mikštaitė-Kazlauskienė (8-5) 274 5030.

10.Vokai atplėšiami konkurso komisijos posėdyje sandėliavimui VGTU pastatuose 2018 m. birželio 5 d. 10 val., prekybai kanceliarinėmis prekėmis ir kopijavimo paslaugoms teikti 2018 m. birželio 5 d. 11 val., adresu VGTU SRK-I 405 kab., Saulėtekio al. 11, Vilnius.

11.Viešojo nuomos konkurso sąlygos paskelbtos VGTU tinklapyje www.vgtu.lt, išduodamos el. paštu: inga.dervinyte@vgtu.lt

12.Papildoma informacija teikiama: Saulėtekio al. 25, Vilnius, Paslaugų skyrius, specialistė Inga Dervinytė tel. (8-5) 274 4959.


 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio ir turto valdytojo patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, skirto parduotuvės nuteistiesiems, suimtiesiems veiklai, nuomos viešąjį konkursą.

Nuomojamos patalpos yra Lukiškių skg. 6, Vilnius, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo teritorijoje. Bendras išnuomojamų patalpų plotas – 73,48 kv. m. Numatomas nuomos terminas – 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Pradinis mėnesinis nuompinigių dydis yra – 2204,40 Eur.

Konkurso dalyvis turi sumokėti trijų mėnesių pradinį parduotuvės patalpų nuompinigių dydį (6721,20 Eur) į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (įstaigos kodas 188721990) AB  SEB banko sąskaitą LT147044060000476989.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas 2018 m. birželio 14 d. 10 val. Paraiškos pateikiamos adresu: Lukiškių skg. 6, 01108 Vilnius. Tiesioginį ryšį įgaliotas palaikyti direktoriaus pavaduotojas Vladas Lukša, tel. 8 5 2649142, 8 656 32233 ir Ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kacilauskas, tel. 8 5 2617102, 8 648 38889.

Paraiškos ruošimo, teikimo, konkurso dalyvių minimalūs kvalifikacijos reikalavimai   nurodyti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduotuvės nuteistiesiems, suimtiesiems veiklai viešojo nuomos konkurso sąlygose, patalpintose tinklalapyje http://www.kaldep.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html

Susipažinimo su paraiškomis posėdis įvyks 2018 m. birželio 14 d. 10 val. Lukiškių skg. 6, LT- 01108  Vilnius.

Atgal