VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. kovo 28 d. 8.00 val, adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys,susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl 2017 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2.Dėl 2017 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

3. Dėl 2017 pelno (nuostolio) paskirstymas

4. Dėl valdybos narių rinkimo (perrinkimo)

5.  Dėl turto pardavimo, įkeitimo , įgaliojimų suteikimo ir kiti klausimai

Su visais dokumentais , susijusiais su susirinkimo darbotvarke , taip pat dokumentais , kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti  nuo 2018 kovo 12 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius

Valdyba

Atgal