VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.07. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ DĖL UAB “VIPAKUS” PLANUOJAMOS  ŪKINĖS VEIKLOS – PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR LAIKYMO PUNKTO ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB “Vipakus”, adresas: Karaliūnų g. 21, Kaunas, tel. 8-37-728949, el.paštas: info@vipakus.lt. 2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pavojingų atliekų (alyvų, tepalų filtrų, kuro filtrų, oro filtrų) surinkimas, laikymas. 3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: V. Krėvės pr. 128G, Kaunas. 4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  2017-11-02 raštu Nr. (28.2)-A4-11231  priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punkto  įrengimui V. Krėvės pr. 128 G, Kaune, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  Per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos UAB „Rilemija“ patalpose, Tilžės g.170-43, Šiauliuose, 8.00-10.00 val. darbo dienomis, tel.: 8-686-08872. 6.Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Kauno skyrius, Rotušės a. 12, Kaunas, tel.: 8-37-302607 per 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. 7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento  Kauno skyrius, Rotušės a. 12, Kaunas, tel.: 8-37-302607  per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.


BUAB "EURODOMA" (į.k. 300119954) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.

 

 

Atgal