VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.12. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Pamestus UAB "Automiražas"  Įm.k. 149939048 įstatus laikyti negaliojančiais.


 Pamestus UAB "Aruteka" Įm.k. 303410915 registracijos pažymėjimą ir  įstatus laikyti negaliojančiais.


 Pamestą  buvusios Lietuvos edukologijos universiteto studentės Monikos Barauskaitės bakalauro diplomo priedėlį Nr. 0019447 laikyti negaliojančiu.


Informacija apie parengtą Planuojamo vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „SV PROJEKTAI“(Darbo g. 9, Kaunas, tel. +37068604134).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (837) 407548, faksas (837) 407549, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt).

PŪV pavadinimas: Vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta: Šilutės raj. savivaldybė, Juknaičių seniūnija, Domaičių kaimas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Šilutės rajono savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV Ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt. Ataskaita taip pat viešinama Juknaičių seniūnijoje (Šiloko g. 3, Juknaičiai, Šilutės raj.) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo A. Švarplienė, tel. 869888312) nuo rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 30 d. darbo valandomis nuo 10-12 val. ir nuo 14-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š.m. rugpjūčio 30 d. 17.00 Juknaičių seniūnijoje (Šiloko g. 3, Juknaičiai, Šilutės raj.).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susitikimo PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Regvėja“, Gauraičių k. 14, Gaurės sen., LT-73110, Tauragės r. sav., mob.: 8 650 36442, el. p.: g.jurkonio@gmail.com . 2. PŪV pavadinimas: 4 vėjo jėgainių rekonstrukcija ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Tauragės aps., Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k., sklypų kad. Nr. 8847/0005:158, 8847/0005:159, 8847/0005:160, 8847/0005:161. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-08-08 raštu Nr. (28.3)-A4-8107 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, 8-17 val., tel.: (8 46) 466453 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 3500 Eur, parduodamas reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymus teikti D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2017-09-11 d. Tel.pasiteirauti 867509939.


Kviečiame, Mindauga Urbaną, gyv. K. Semenavičiaus g. 38, Vilnius, š. m. rugpjūčio mėn. 16 d. 10.00 val., atvykti adresų Lentpjūvės 7A, Plungė, darbo veiklos ir tolimesnių darbo planų aptarimui.

Atgal