VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 06 15

Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-9966-717/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovams Artūrui Čialkai ir Vidai Irenai Krasauskienei dėl vartojimo pirkimo-pardavimo.

Atsakovei Vidai Irenai Krasauskienei (gim. 1960-09-17), kurios žinoma paskutinė gyvenamoji vieta Raudondvario pl. 226-24, 47155, Kaunas, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovei pasiūloma per 14 d. terminą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-9966-717/2011 medžiaga galite susipažinti teismo darbo laiku 212 kab. (tel. 46 62 54).

Nr.566

 


Vilkaviškio rajono apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla pagal Vaidos Neverauskaitės ieškinį atsakovui Rimantui Norkeliūnui dėl tėvystės vaikui nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo. Šiuo skelbimu atsakovui yra įteikiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, o taip pat teismo pranešimas ir šaukimas į šios bylos posėdį Vilkaviškio raj. apylinkės teisme (Vilniaus 9, Vilkaviškis) 2011-09-02 d., 09.00 val. Atsakovui yra nustatytas 14 d. terminas nuo paskelbimo laikraščiuose dienos atsiliepimui į ieškinį pateikti. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar neatvykus į teismo posėdį, teismas turi teisę atsisakyti priimti iš jo argumentus ir įrodymus, kurie galėjo būti pateikti teismui anksčiau ar bylą išnagrinėti jam nedalyvaujant.

Nr.567

 


Kauno miesto apylinkės teisme (Laivės al. 103-244, Kaunas) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams Mindaugui Balanevičiui, Jūratei Sačenkovaitei dėl energijos pirkimo-pardavimo.

Atsakovui ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome Mindaugui Balanevičiui, kurio paskutinė žinoma gyvenama vieta Taikos pr. 111-54, Kaune, ir Jūratei Sačenkovaitei, kurios paskutinė gyvenamoji vieta T. Masiulio g. 13-12, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo į ieškinį raštu teismas gali priimti sprendimą  už akių. 

Su civilinės bylos Nr. 2-1314-475/2011 medžiaga galite susipažinti 208 kab. teismo darbo laiku (tel. 466284).

Nr.568

 


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-8537-435/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Valdui Budriui dėl skolos priteisimo. Atsakovui Valdui Budriui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas Valdas Budrys per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111 str., 142 str. reikalavimus. Atsakovui Valdui Budriui viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. liepos 28 d., 10:00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laivės al. 103, Kaune 237 salėje, vys parengiamasis teismo posėdis.

Nr.569

 


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-10378-748/2011 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ (į. k. 235014830) ieškinį atsakovei Marinai Kačinskienei (gim. 1966-09-24, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Aušros g. 31-2, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovei ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo, įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovė nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr.570

 


Kauno rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB "LGB Baltic" ieškinį atsakovui UAB "Baltic Plastic Products" dėl skolos priteisimo, bei atsakovo UAB "Baltic Plastic Products" priešieškinį ieškovui UAB "LGB Baltic" dėl negrąžinto avanso priteisimo. Kadangi ieškovo buveinės tiksli registracijos vieta nežinoma, atsakovo atstovo prašymu procesiniai dokumentai ieškovui UAB "LGB Baltic" įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Su civilinės bylos medžiaga ieškovo atstovai gali susipažinti Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 29, Kaunas) teismo darbo metu. Parengiamasis teismo posėdis paskirtas 2011 m. rugpjūčio 10 d. 9 val. 30 min. Ieškovo atstovui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, esant atsakovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr.571

 


INFORMACIJA apie Spaustuvės pastatų statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Lodvila”, Sėlių g. 3A, 08125 Vilnius, tel.: (8 5) 271 5937.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Spaustuves pastatų statyba

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus r., Pagirių sen., Baltosios Vokės k., Parko g. 18A.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 06 08 priimta atrankos išvada Nr. VR-1.7-967: Spaustuvės pastatų statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Lodvila”, Sėlių g. 3A, 08125 Vilnius, tel.: (8 5) 271 5937, darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.00 val., per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 5 272 8536 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 5 272 8536 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Nr.572


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-4703-866/2011 pagal pareiškėjos Galinos Kolobaškinos pareiškimą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, suinteresuoti asmenys Vilniaus rajono 1 notarų biuras, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Tatiana Kirklevskaja (Prokinova). Suinteresuotas asmuo Tatiana Kirklevskaja (Prokinova) privalo per 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui atsiliepimą į pareiškimą. Suinteresuotam asmeniui nepateikus atsiliepimo, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo informuotinas, kad turi dalyvauti teismo posėdyje 2011 m. birželio 30 d., 10.00 val.

Nr. 573

Atgal